တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ Planet Online User မ်ား၏ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ကထိန္ကို ခရစ္နွစ္ 2009 ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔ (စေနေန႔) တြင္ က်င္းပသြား မည္ဟုသိရသည္။ ပလန္းနက္ေမာင္နွမေတြနဲ႔ အတူ အျခားေသာ အြန္လိုင္းယူဇာမ်ား၊ ေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ား ပါ၀င္ကုသိုလ္ယူရင္း အြန္လိုင္းေမာင္နွမ်ား၏ပီတိကို မွ်ေ၀ခံစားနိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး အဆိုပါ ကထိန္ပြဲကို က်င္းပရန္စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု လွဴဒါန္းမည့္ ေကာ့ထင္း ပရဟိတလူငယ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေက်ာင္း တည္ေနရာမွာ က်ိဳဳက္ထိုျမိဳ႕၊ ဘီးလင္းျမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ (ဖုန္း- ၀၅၇ ၅၀၃၁၉) ျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္မွ က်ိဳက္ထိုျမိဳ႕အ၀င္ မိုင္တိုင္အမွတ္ ၁၀၀၊ ကိ်ဳက္ထိုျမိဳ႕ မီးရထား သံလမ္းအေက်ာ္မွ ေျမသားလမ္းေလးအတိုင္း (၃)မိုင္ခန္႔ ၀င္ေရာက္လွ်င္ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေကာ့ထင္း ပရဟိတလူငယ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေက်ာင္းဆရာေတာ္မွာ သတၱမေဇာတိကဓဇ ဘဒၵႏၱ ေဒသိႏၷ​(ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာေတာ္) ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ ေကာ့ထင္း ေက်ာင္းေတာ္ တြင္ ဆရာေတာ္ (၁)ပါး (ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာေတာ္)၊ ဦးပဇင္း (၈)ပါး၊ ကိုရင္ (၂၇)ပါး၊ ပရဟိတေက်ာင္းသား ။ သူ(၄၂၇)ဦး၊ ဆရာ (၁၁)ဦး၊ ဆရာမ (၈)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၄၈၂) ရွိပါသည္။

ကထိန္အလွဴေငြမ်ားကို ဘဏ္မွေသာ္လည္းေကာင္း တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးပို႔ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းနိုင္ရန္ အတြက္ ေအာက္ပါ သက္ဆိုင္ရာ ယူဇာမ်ား၏ အမည္နွင့္ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္မ်ား၊ Gtalk လိပ္စာမ်ားမွာ သို႔ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

စကၤာပူ
ကို၀င္းေဇာ္နိုင္ (winzawnaing@gmail.com)
065-91830191

ကိုေဇာ္ေဇာ္မင္း (zawzawmin@gmail.com)
065-90283494

မၿငိမ္း (khinchothet@gmail.com)
065-91825593

ရန္ကုန္
ကိုဟိန္းစည္သူ (lusein.friend@googlemail.com)
၁၂/သခန(နိုင္)၀၉၆၂၅၅
ဖုန္း - 09 9971247
ရိုးမဘဏ္ (ဘုရင့္ေနာင္ ဘဏ္ခြဲ)

ကိုတင္ထြန္းေအာင္ (id001czy@gmail.com)
၁၄/ကပန(နိုင္)၁၃၅၀၃၂
ဖုန္း - 01-900123၊ ၅၀၁၆၇၇၁၊ ၅၀၁၆၇၈ (ရံုးခ်ိန္အတြင္း)
(M.O.B Bank) လႈိင္ျမိဳ႕နယ္၊
(KBZ Bank) ျပည္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။

မေအးအိအိေအာင္ (lhiyorko@gmail.com)
၁၂/ဒလန(နိုင္)၀၃၇၂၆၉
ဖုန္း - 652232၊ 652324 (ရံုးခ်ိန္အတြင္း)
(M.O.B Bank) လႈိင္ျမိဳ႕နယ္။

မျဖိဳးသီရိလႈိင္ (phyothlaing@gmail.com)
၁၂/ဥကမ(နိုင္)၁၇၁၅၅၇
ဖုန္း - 541390၊ 542972 (ရံုးခ်ိန္အတြင္း)
ရန္ကင္းရိုးမဘဏ္ခြဲ၊ ေရႊဂံုတိုင္ KBZ Bank

မလွသက္မြန္ (thetmon.planet@gmail.com)
၁၂/အလန(နိုင္)၀၃၉၈၆၆
ဖုန္း - 295886၊ 200399 (ရံုးခ်ိန္အတြင္း)
ရိုးမဘဏ္ (ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဘဏ္ခြဲ)

မလဲ့လဲ့၀င္း (chartakema@gmail.com)
၁၂/မရက(နိုင္)၀၃၁၈၂၂၊ ၂၉၇၆၈၈ (ရံုးခ်ိန္အတြင္း)
ရိုးမဘဏ္ (ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဘဏ္ခြဲ)

မႏၱေလး
မႏၱေလး ရိုးမဘဏ္ (ရတနာပံုဘဏ္ခြဲ)
ကိုသစ္လြင္ထြန္း (starfalls.nazy@gmail.com)
၉/ပဥလ(နိုင္)၀၁၁၆၄၃
ဖုန္း - 02-80322, 80211

မသန္းသန္းနု (wgwhitegirl@gmail.com)
၁၃/လရန(နိုင္)၁၀၅၇၆၅
ဖုန္း - 09 2018506
Nice Cyber Cafe`
73 Street, Between 27 & 28 Street

ကိုစိုး၀င္းဟန္ (julydream2007@gmail.com)
၉/အမဇ(နိုင္) ၀၀၇၃၀၂
ဖုန္း - 09 2029884

Planet User မ်ားမွာ ယခင္နွစ္မ်ားတြင္လည္း ၀ါဆိုသဃၤန္း၊ မိဘမဲေက်ာင္း၊ ရြာသာၾကီး စိတ္ေရာဂါ အထူးကု ေဆးရံု စသည္တို႔ကို ကမ႓ာအရပ္ရပ္ရွိ အြန္လိုင္းမွ အလႈရွင္မ်ားနွင့္အတူ လွဴဒါန္းေနေသာ အသင္းအဖြဲ႔ မဟုတ္သည့္ ေစတနာရွင္မ်ား ျဖစ္သည္။


0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License