ျမင္ပင္ျမင္လဲ မေရာင့္ရဲ


ခ်ီခ်ီခ်ယ္ခ်ယ္ ဆယ္ပန္းခ်ီလဲ

တုျပီးဆြဲျပိဳင္ မတတ္နိုင္စြမ္း

သိၾကားပန္းပု ထုလဲမဆန္း

နတ္လွ်င္မတု ငယ္မူဤမွ်

ခ်ိန္ေရာက္ခါလွ်င္ အံ့ေလာက္ထင္သည္

ျမင္ပင္ျမင္လဲ မေရာင့္ရဲ……


လင္းလင္း
23/12/20051 Comment:

  1. Anonymous said...
    ေမာင္ေလးလင္းလင္း
    ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးတဲ့.....
    ေအာ္....ဘ၀ ...ဘ၀ ..
    းဒ)

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License