*ပန္းသဇင္ႏွင့္ပမာတင္ေသာ*

ေမႊးၾကဴၾကဴ ဟိုပင္ျမင့္ဆီက
ေဖြးျဖဴျဖဴ အစဥ္တင့္ပါဘိ
သဇင္ျမင့္ ပန္းေသာ္ေမာ္
ေျမမခသူမို႔ ေၾကြမက်ေလဘူး
ေျမျပင္ကလူ အထင္နွင့္
မွန္းပါရ ရမ္းဆကာေမွ်ာ္
တက္ယူရန္ ကိုယ္မ၀ံ့တာေၾကာင့္
ခက္တံျခဴ ေဖြရွာလို႔ဆင့္ပါရဲ႕
ေသလာျမင့္ ဤျမိဳင္ေပၚ
မေလွ်ာ္ပါတဲ့ ကံအေၾကာင္းေၾကာင့္
မန္တင္းနွင့္ေလ
ထန္ျပင္းစြာ ေလဟုန္ဆင္ေတာ့
ပန္ခ်င္သူ တံျခဴတိမ္းေအာင္
ယိမ္းႏြဲ႔ ႏြဲ႔ေႏွာင္း။

Lyn Lyn
31-8-2006

1 Comment:

  1. ei lay said...
    hi..ko lynn..ur website is very nice..good luck..

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License