*ဆည္းဆာ အလြမ္းမ်ား*

ညေနဆီ ေနရီျဖန္းျပန္ေတာ့
ခ်စ္ၾကင္သူ ေဒ၀ီနန္းဆီသို႔
ေမာင္ရည္မွန္းပါလို႔ ေမွ်ာ္မိတယ္
နဒီကမ္းေပမို႔ စီတန္းကာ
ေမာင္မယ္ ငွက္ေတြက
ေတာင္ယွက္ကာ ေဖာ္အစံုမို႔
ေပ်ာ္ပံုကို ေမာင္မရႈနိုင္ဘူး
လြမ္းသူ႔စိတ္၀ယ္....

ေ၀လြင္လြင္ ေရျပင္စပ္မွာေတာ့
ထိန္ေျပာင္ေျပာင္ တိမ္ေရာင္ဟပ္ပါလို႔
လႈိင္းဖ်ပ္ဖ်ပ္ ရႈစဖြယ္
ခံျပင္းပါေသာ္
ျမစ္တြင္းမွာ ေအာ္ကာေခၚမိေတာ့
မေပၚလာ ေမွ်ာ္ကာလြမ္းမိတယ္
ရူးေပါ့လက္ငင္း။


*Lyn Lyn
22/08/2009

Photo Credit to www.sos-arsenic.net

2 Comments:

 1. Lynn said...
  hello,ko lyn

  i really like this song...
  you put a lot of song and i know you like songs...right?
  i like you put song all.
  take care,
  lynn
  Yuzana said...
  Oh I didn't know you have this own page..this is my first visit to your site.
  Thanks for sharing nice songs to me always!

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License