ရန္ကုန္ျမိဳ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္၂၆၀ အကြာ အဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းရွိ ကိုကိုးကၽြန္းသို႔ ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာ လုပ္ငန္းပိုင္ သံလြင္သေဘၤာျဖင့္ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးစဥ္ကို စတင္ေျပးဆြဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုကိုးကၽြန္းခရီးစဥ္ကိုေတာ့ နို၀င္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔မွာ စတင္ေျပးဆြဲသြားမွာျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကေန ညေန၃နာရီမွာ စတင္ထြက္ခြာမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အေ၀းတေနရာမွ ကိုကိုးကၽြန္းရႈခင္းတစ္ခု
ရန္ကုန္မွ စတင္ထြက္ခြာခ်ိန္ကစျပီး သေဘၤာေပၚမွာ ကာရာအိုေက၊ မ်က္လွည့္ စသည့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြပါ၀င္ျပီး၊ ကိုကိုးကၽြန္းကို ေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ လိပ္ဥတူးေဖၚျခင္း၊ အျမင့္ေပ ၁၉၅ေပရွိျပီး သက္တမ္း ၁၄၀ေက်ာ္ ရွိျပီျဖစ္တဲ့ မီးျပတိုက္နွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ကၽြင္းက်န္ခဲ့တဲ့ ကတုတ္ကၽြင္းေတြကို သြားေရာက္ ေလ့လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္ဟာ ရန္ကုန္ကေနျပီး ကိုကိုးကၽြန္းကို နို၀င္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔မွာ စတင္ထြက္ခြာမွာျဖစ္ျပီး ၂၃ရက္ေန႔မွာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမယ့္ သံုးညအိပ္ ေလးရက္ ခရီးစဥ္ပါ။

ထို႔အျပင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နွင့္ ကိုကိုးကၽြန္း အလွအပအား ခံစားနိုင္မည့္ခရီးစဥ္ကို ပံုမွန္အေပ်ာ္စီး ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေျပးဆြဲသြားဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဒီကိုကိုးကၽြန္း ခရီးစဥ္မွာေတာ့ ခရီးသည္ဦးေရ အေယာက္ ၄၀၀၀န္းက်င္ လိုက္ပါနိုင္ပါတယ္။
ကိုကိုးကၽြန္းအား Google Earth မွျမင္ရစဥ္

ကိုကိုးကၽြန္း ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း
ကိုကိုးကၽြန္းစုသည္ ၁၈ရာစုတြင္ အေရွ႕အိႏၵိယကုမၸဏီ၏ တည္ရွိခဲ့သည္။ 1857 ခုနွစ္တြင္ အိႏၵိယ၌ ပုန္ကန္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး နယ္ခ်ဲ႕ျဗိတိလွ်တို႔သည္ အက္ဒမန္ကၽြန္းေတာင္ပိုင္းရွိ ပို႔ဘလဲရားတြင္ 1858 ခုနွစ္၌ အက်ဥ္းေထာင္ ေဆာက္လုပ္၍ ပုန္ကန္သူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရွိခဲ့ရာ စားနပ္ရိကၡာ သိုေလွာင္ရာ ေနရာအျဖစ္ ကိုကိုးကၽြန္းကို အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ 1882 ခုနွစ္တြင္မႈ ကိုကိုးကၽြန္းမွာ ျမန္မာ့ပိုင္နက္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ျပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလအတြင္း၌ ဂ်ပန္တို႔သည္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါေသာ အက္ဒမန္ကၽြန္းနွင့္ နီကိုဘာကၽြန္းတို႔ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ 1948 ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိေသာအခါ ကိုကိုးကၽြန္းစုအား ျဗိတိလွ်က လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။ ကိုကိုးကၽြန္းစုအား ပဲခူးတိုင္း ဟံသာ၀တီခရိုင္အတြင္း ထားရွိခဲ့ျပီးေနာက္ 1999 ခုနွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုအျဖစ္ သက္မွတ္ခဲ့သည္။

Refer : Weekly Eleven

;;
Creative Commons License