မေလးရွားႏုိင္ငံအစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအဝင္ အာရွတုိက္ရွိ ႏုိင္ငံရွစ္ႏုိင္ငံအေပၚ ခြင့္ျပဳေပးေနသည့္ ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာစနစ္ကို ႏုိင္ငံအတြက္ ျပႆနာမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္ဟု အေၾကာင္းျပဳ၍ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔က ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ကုမၸဏီတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆုိက္ေရာက္ ဗီဇာစနစ္ အၿမဲတမ္း ရပ္စဲရျခင္း၏ အဓိကအၾကာင္းအရင္းမွာ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ အလည္အပတ္ လာေရာက္သူ ေလးေသာင္းခန္႔သည္ ဆုိက္ေရာက္ ဗီဇာစနစ္ကို အသံုးခ်၍ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ တရားမဝင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ရပ္စဲရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မေလးရွားႏုိင္ငံထုတ္ “Star” သတင္းစာတြင္ ပါရွိေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ 

“ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ေလာက္ကစမယ္ လို႔ေတာ့ ၾကားတယ္ ”ဟုလည္း ၄င္းက ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာစနစ္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေခၚစာ “Calling” ျဖင့္ ဗီဇာမယူဘဲ သြားေရာက္ ၾကသူမ်ားသည္ မျဖစ္မေနဗီဇာ ယူရေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကို ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာစနစ္ခြင့္ျပဳၿပီး ယခုဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာစနစ္ ဖ်က္သိမ္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအဝင္ အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္၊ ဘူတန္၊ နီေပါ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)၊ ကူမာေရာကၽြန္းစုႏုိင္ငံတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ News Watch Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။"

source : khitlunge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License