နာမည္ေက်ာ္ အင္းေလးကန္ ေရရွည္တုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အဆုိျပဳလႊာ ( Proposal) ကိုကမာၻ႔ဘဏ္သို႔ အင္းေလးကန္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီက တင္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ေသာ သစ္ေတာ သယံဇာတ ပတ္ဝန္းက်င္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း ( FREDA) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးအုန္းက ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါ အဆုိျပဳလႊာတြင္ အင္းေလးကန္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အင္းေလးကန္၏ လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ကမာၻ႕ဘဏ္သုိ႕ ယင္းအစီရင္ခံစာ မတင္ရေသးသည့္ အတြက္ ေငြေၾကးမည္မွ် ေထာက္ပံ့မည္ကို မသိရွိရေသးေၾကာင္း၊ လက္ရွိယင္းေကာ္မတီက တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ အင္းေလးကန္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ အင္းေလးကန္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီကို UNDP ႏွင့္ FAO အပါအဝင္ FREDA၊ SVS ( Social Vision Servion) ႏွင့္ BANCA စသည့္ ျပည္တြင္း NGO မ်ား စုေပါင္း၍ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 
source : Khit Lu Nge 

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License