ျမန္မာနုိင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(UMTA) အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားေသာ ဆုိက္ေရာက္ ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာကို လက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ ညေန ၄ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ခရီးစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုက္ေရာက္ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာထုတ္ေပးျခင္းအား ၂၀၁၀ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွစ၍ ဆုိင္းငံ့ထားၿပီးေနာက္ ျမန္မာသံ႐ုံးမရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္ ျပည္ဝင္ခြင့္ရယူရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ကုမၸဏီမ်ားက တင္ျပလာသျဖင့္ UMTA အေနျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ တင္ျပခဲ့ရာမွ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ဆိုက္ေရာက္ျပည္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ အသင္းမဝင္ရေသးသည့္ လိုင္စင္ရ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ UMTA သို႔ အသင္းဝင္ရန္လည္း ႏႈိးေဆာ္ပါေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္အသင္းသို႔ အသင္းဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုိပါက အသင္းဝင္ေၾကးအျဖစ္ ေဒၚလာ၊ အက္ဖ္အီးစီ ၄၀ ႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြေလးေသာင္း က်သင့္မည္ဟု အသင္းမွတာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။ ထုိကဲ့သို႔ အသင္းဝင္ မဟုတ္ပါက ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ေထာက္ခံခ်က္ ရယူၿပီးမွသာ ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာအတြက္ စိစစ္လက္ခံမည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

source : Khit Lu Nge

2 Comments:

  1. Property said...
    What is this, my laptop can not red the content of your blog
    Lyn Lyn said...
    I writing this post by Myanmar font. If you want to see Myanmar font you can download from my blog Get Zawgyi.

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License