ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ဇုန္ ၅ ဇုန္တြင္ ဇုန္ဝင္ေၾကးကို ႀကိဳတင္ေငြေခ် ပရီပိတ္ ကတ္စနစ္ျဖင့္ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍ က်င့္သံုးေကာက္ယူေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါကတ္ကို ကနဦးအေနျဖင့္ မႏၲေလး၊ ပုဂံ၊ ပဲခူး၊ က်ဳိက္ထီး႐ုိးႏွင့္ ရန္ကုန္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဇုန္ တို႔တြင္ စတင္က်င့္သံုးေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ဒီစနစ္ကို ဌာနတြင္း မသမာမႈအခ်ဳိ႕ ရွိတာေတြ ေပ်ာက္သြားေအာင္ ႏုိင္ငံျခားေငြအေၾကြ ျပႆနာေတြ မရွိေအာင္၊ ႏုိင္ငံျခားေငြေဟာင္းႏြမ္း စုတ္ၿပဲမႈ ျပႆနာေတြ မျဖစ္ေအာင္ စတင္က်င့္သံုးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ဇုန္ေတြနဲ႔ ျပတိုက္ေတြကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ရွိပါတယ္”ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသန အမ်ဳိးသားျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ဦးလြင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ဇုန္မ်ား အျဖစ္ ပုဂံ၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပဲခူးတို႔ကို သတ္မွတ္ထားၿပီး ဇုန္ဝင္ေၾကးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးလွ်င္ ၁၀ ေဒၚလာ ေကာက္ယူေၾကာင္း၊ ျပတိုက္မ်ားအလိုက္ တန္ဖိုးႀကီး ထင္ရွားေသာဘုရား၊ ေစတီပုထိုးမ်ား အေနျဖင့္ ဘုရားေဂါပကအလိုက္ ဝင္ေၾကးသတ္မွတ္ကာ ေကာက္ယူလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ပရီပိတ္ကတ္ကို ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ အြန္လိုင္းမွ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူထားႏုိင္ၿပီး ကတ္မွာ စီရီယယ္နံပါတ္ကို ခဲျခစ္လိုက္သည္ႏွင့္ ကတ္သက္တမ္း စတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကတ္သတ္တမ္းမွာ တစ္ရက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဧည့္သည္အတြက္ ဇုန္တစ္ဇုန္တြင္ ျပန္လည္ဝင္ထြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တုိင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
  
source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License