၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏြရာသီေရ ခန္းေျခာက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ မိုးေရႏွင့္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရမ်ား ၀င္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ား ေလာက္ စံခ်ိန္မီေရျပည့္မလာေသး ေသာ္လည္း အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရားေဒသစာရီ ၾကြခ်ီပူေဇာ္ပြဲကို ႐ိုးရာ အစဥ္အလာမပ်က္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္မွ ၂၆ ရက္ ေန႔အထိ ၁၈ ရက္တုိင္တုိင္ ၾကြခ်ီ၍ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲေတာ္က်င္းပေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရွိရသည္။ 

     အဆိုပါအစီအစဥ္ကို အင္းေလး ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ဗုဒၶသာသနာ ထိန္ထိန္လင္း ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ က်င္းပေသာ ၾသ၀ါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ သံဃနာယကအဖြဲ႔မွ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ား၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္စီ၊ ဌာနဆုိင္ရာႏွင့္ ေဂါပက အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဘုရားၾကြဌာနအသီးသီးမွ ေက်ာင္းဦးဒါယကာမ်ားပါ၀င္ေသာ ေဒသႏၲရမ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းမွ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

    အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦး ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္မ်ား တင္ေဆာင္ရာ ကရ၀ိက္ေဖာင္ေတာ္အႀကီးမွာ အလ်ား ၄၄ ေတာင္၊ အနံ ၁၈ ေတာင္၊ အျမင့္  ျပာသာဒ္အပါအ၀င္ ၂၄ ေတာင္ရွိ၍ ေလွႀကီးႏွစ္စင္းေပၚ၌ ေဖာင္ဖြဲ႕တည္ ေဆာက္ထားသည္။ ခံႏုိင္၀န္ေျခာက္တန္ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေရစူးအနက္သံုးေပခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္ကာ ကရ၀ိက္ေဖာင္ေတာ္အငယ္မွာ အလ်ား ၃၄ ေတာင္၊ အနံရွစ္ေတာင္အျမင့္ ျပာသာဒ္အပါ အ၀င္ ၁၂ ေတာင္ရွိကာ ေလွအလတ္ ႏွစ္စင္းေပၚတြင္ ေဖာင္ဖြဲ႕ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း၊ ခံႏုိင္၀န္သံုးတန္ခန္႔ရွိ မည္ျဖစ္ကာ ေရစူးအနက္ႏွစ္ေပခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

    သို႔ျဖစ္၍ၾကြခ်ီရာ ေရျပင္အေနအထားအရ ေရနက္လွ်င္ ေဖာင္ေတာ္အႀကီးကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ေရတိမ္လွ်င္ ေဖာ္ေတာ္အငယ္ကို အသံုးျပဳတင္ေဆာင္ၾကြ ခ်ီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရစူးသက္သာေစရန္ ေဖာင္ေတာ္ႏွစ္ခု ေပၚတင္ေဆာင္မည့္ ခံႏုိင္၀န္ကိုလည္း အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေလွ်ာ့ခ်တင္ေဆာင္ ၾကြခ်ီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

source : news-eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License