ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေဆာင္းခိုငွက္ လာေရာက္မႈသည္ ယခင္ႏွစ္က က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္လည္း လာေရာက္ခိုနားမႈ နည္းပါးႏုိင္ေျခရွိသည့္ အတြက္လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာလမွစတင္ကာ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
    သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အင္းေလးကန္၊ မိုးယြန္းႀကီး အင္းစသည္တို႔တြင္ ေရက်ဆင္းနည္းပါးမႈကုိ ၾကံဳခဲ့ရသည့္အတြက္ ယင္းသို႔ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရမႈက ေဆာင္းခို ငွက္မ်ား၏ လာေရာက္ခိုနားမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိ၊ မရွိကုိလည္း ဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
    ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားသည္ ေဆာင္းရာသီကာလအတြင္း ကမၻာေပၚတြင္ လမ္းေၾကာင္းႀကီး ရွစ္ခုျဖင့္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ပ်ံသန္းေျပာင္းေရႊ႕ၾကရာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လမ္းေၾကာင္းႀကီးႏွစ္ခု ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေန၍ ႏွစ္စဥ္ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား ေရာက္ရွိခိုနားေနက် ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
   "ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေဆာင္းခိုငွက္ လာေရာက္တာ နည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ ေဂဟေဗဒစနစ္ အေျပာင္းအလဲနဲ႔သက္ဆိုင္ႏုိင္ ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ၀င္ေရာက္မႈ နည္းခဲ့သလို ဒီႏွစ္မွာလည္းနည္း ႏုိင္ေျခရွိေတာ့ ေလ့လာမႈေတြျပဳလုပ္ သြားမယ္။ ေလာေလာဆယ္ မုိးရြာေနေသးတာေၾကာင့္ ေဆာင္းခိုငွက္ေတြ အဓိက ၀င္လာမယ့္ ပြင့္လင္းကာလ ႏုိ၀င္ဘာလေလာက္မွာ ေလ့လာဖို႔ရွိပါတယ္"ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံငွက္ႏွင့္ သဘာ ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း မွ ဥကၠ႒ဦးစိုးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။
     "၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ေတာင္သမန္အင္းမွာ ေဒါင္းလန္းေျခေထာက္ေတြ လာတာအေကာင္ေရ ေလ်ာ့က်ခဲ့တယ္။ ဒီငွက္ေတြက ႏုိ၀င္ဘာလလယ္ေလာက္ လာတာမို႔ ဒီႏွစ္ေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္" ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕မွျမန္မာႏိုင္ငံ ငွက္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အသင္း၀င္ ဦးေဇေမာင္သိန္း က ေျပာၾကားသည္။
    ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားသည္ ဆိုက္ေဘးရီးယားေဒသမွ ၾသစေၾတးလ် အထိ ပ်ံသန္းေျပာင္းေရႊ႕လ်က္ ျမန္ မာႏုိင္ငံသို႔လည္း ေရာက္ရွိခုိနားရာတြင္ အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္၊ မုိးယြန္းႀကီး အင္း၊ အင္းေလးကန္စေသာ ေဒသမ်ား၊ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသႏွင့္ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ရွိေဒသမ်ား၊ အင္း၊ အိုင္မ်ား စသည္တုိ႔တြင္ က်က္စားၾကသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေအာက္တိုဘာလ၀န္းက်င္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၀န္းက်င္ အထိေရာက္ရွိ ခိုနားေနက်ျဖစ္သည္။

soruce : news-eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License