ျမန္မာႏုိင္ငံ ၌ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္ စုေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္ အနက္ အခ်ဳိ႕ မွာ ထူးျခား ေလးနက္ေသာ သဘာ၀ ရွိၿပီး ေတာင္တန္း ေနမ်ဳိးႏြယ္စု မ်ား၏ ပကတိ ဘ၀ ပံုရိပ္ မ်ားမွာ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္း သည့္အတြက္ ပန္းခ်ီ လွျမင့္ေဆြ ကိုယ္တိုင္ ခရီး ဆန္႔ကာ အႏုပညာ ေျမာက္ ဓာတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္ယူ၊ ကိုယ္တိုင္ေရး၊ ကိုယ္တိုင္ ဒီဇိုင္း ျပဳ လုပ္ၿပီး  ဓာတ္ပံုမ်ားမ်ား စာနည္းနည္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီ စာအုပ္ အျဖစ္ Splendor Land စာအုပ္ကို စင္ကာပူ ႏုိင္ငံ တြင္ ပံုႏွိပ္ ၿပီးစီး ၿပီျဖစ္၍ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ စံႏႈန္း စာအုပ္ သတ္မွတ္ ခ်က္ မွတ္ပံုတင ္နံ ပါတ္ (International Standard Book Number) ျဖင့္ မၾကာမီ ႏိုင္ငံတ ကာ စာအုပ္ ေစ်းကြက္ ထဲသို႔ ျဖန္႔ခ်ိ ေတာ့ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ပန္းခ်ီ လွျမင့္ ေဆြသည္ ွSPLENDOR LAND အမည္ ရအဆင့္ျမင့္ Cofee Table Book ဓာတ္ပံု စာအုပ္ျဖစ္ ေျမာက္ရန္ ေတာင္တန္း ေနတိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ေနထိုင္ရာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသ ႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ တြင္ရိွေသာ နန္းယြန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ပန္ေဆာင္မွ တစ္ဆင့္ အိႏၵိယ နယ္စပ္ အထိ သြားေရာက္ ခဲ့ၿပီး နာဂ မ်ဳိးႏြယ္ ေသြးခ်င္း မ်ား၏ ဘ၀ ပံုရိပ္မ်ားကို ပကတိ အေျခအေန အတိုင္း ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်း မႈႏွင့္ အညီ သြားလာ ေနထိုင္မႈ ဓာတ္ပံုမ်ား ကို ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ တြင္ သြားေရာက္ ႐ိုက္ ယူခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
နန္းယြန္းၿမိဳ႕ နာဂ ပြဲေတာ္ သို႔ အခက္ အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကားမွ သြားေရာက္ၿပီး ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူး ခဲ့သည့္ အေျခအေန ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာ လွျမင့္ေဆြ က ရွင္းျပရာတြင္ နန္းယြန္း နာဂ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာက္သစ္ စားပြဲ ေတာ္သို႔ လာေရာက္ ၾကေသာ နာဂ မ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားမွာ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ အာရွနာ ခ်ာပရာေဒ့ခ်္ ျပည္နယ္ နယ္စပ္ရွိ နာဂ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၊ လိတ္ ႏိုေခ်ာင္း၊ ဟာႏူး ေခ်ာင္း၊ ေနာင္ယန္းအင္း ႏွင့္ ေနာင္ဆုိင္ အင္း တို႔၌ရွိသည့္ ႐ိုးရာ မပ်က္ ေနထိုင္ ေသာ နာဂ မ်ဳိးႏြယ္ ေသြးခ်င္း မ်ားျဖစ္ ၾကေၾကာင္း၊ ပြဲေတာ္ အတြင္း လာေရာက္ၾက သည့္ ေသြးခ်င္း နာဂ မ်ား၏ သဘာ၀ အတိုင္း သြားလာ လႈပ္ရွားမႈ ဘ၀ ပံုရိပ္ကို အမိ အရ႐ိုက္ ကူးၿပီး သူတို႔ႏွင့္ အတူ ေနထိုင္ေသာ အိမ္မ်ား သု႔ိလည္း သြားေရာက္ကာ ထူးျခားေကာင္းမြန္ ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား လည္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ အျပင္ ႐ိုးရာ အေဆာင္ ပစၥည္းႏွင့္ တြဲဖက္ ႐ိုက္ကူး ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။
ထို႔အျပင္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာ အုပ္စု ၅၁ ခုႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၉၄ ရြာရွိရာ ရႏိုင္ ေတာင္တန္း၊ မုတ ္ေတာင္တန္း၊ ပက္ကၠိဳင္ ေတာင္တန္း ႏွင့္ ဟူးေကာင္း ေတာင္ တန္း တို႔ အနက္ ထူး ျခား ေလးနက္ မႈရွိ ေသာ နာဂ ေက်းရြာ မ်ားကို လည္းသြား ေရာက္ ခဲ့ၿပီး နာဂေသြး ခ်င္း မ်ား၏ ေနထိုင္ မႈ ဘ၀ ပံုရိပ္ မ်ားကို စံုလင္စြာ ႐ိုက္ကူး ႏုိင္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။
ပန္းခ်ီ လွျမင့္ေဆြ၏ Splendour land အမည္ရ ဓာတ္ပံု မ်ားမ်ား စာနည္း နည္းျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိ ထုတ္ေ၀မည့္ စာအုပ္ တြင္ က႑ ေျခာက္ခု ခြဲၿပီး စီမံ ေဆာင္ရြက္ ထား ေသာ စာအုပ္ တစ္အုပ္ ျဖစ္၍ တိုင္းရင္း သား မ်ဳိး ႏြယ္စုမ်ား အလိုက္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) တြင္ ေနထိုင္ ၾကေသာ လားဟူ၊ ပေလာင္၊ ဓႏု၊ ပအို႔၀ ္စသည့္ ရွမ္း မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၊ ကရင္ ျပည္နယ္ ေဒသတြင္ ေနထိုင္ ၾကေသာ ေတာင္ ေပၚေတာင္ေအာက္ ကရင္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၊ ပိုးကရင္၊ စေကာ ကရင္ စသည့္ ကရင္မ်ဳိး ႏြယ္စုမ်ား၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ႏွင့္ အိႏၵိယ နယ္စပ္ တို႔တြင္ ေနထိုင္ေသာ ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္ စုမ်ား၊ ႐ိုးရာ ယဥ္ ေက်းမႈ အလွ မ်ားႏွင့္ ျမတ္ဗုဒၶ ၏ ယဥ္ ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ မ်ားကို ဦးစြာ ရရွိ ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ မွ ဓာတ္ပံုမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ ဘ၀ ပံုရိပ္မ်ားကို ႐ိုက္ကူး ရာတြင္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ႐ိုးသားျဖဴ စင္သည့္ အလွတရား ပံုရိပ္ မ်ားမွာ ၿပိဳင္ဘက္ ကင္း ေလာက္ေအာင္ သူတို႔ မ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပေနသည့္ ဓာတ္ပံု မ်ားကို ၾကည့္႐ႈ ခံ စားသူ အေပါင္း သိႏုိင္ျမင္ႏိုင္ ေအာင္ ႀကိဳး ပမ္း အားထုတ္႐ိုက္ကူး ထားေၾကာင္း သိရ သည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License