ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ားေကာင္ေရ ၁၅၀ ၀န္းက်င္ေအာက္သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ သိပၸံနည္းက် စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ားကို သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားရန္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်ားအမ်ားဆုံး ရွိရာေဒသသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းအတြင္းက ကမၻာ့အႀကီးဆုံး က်ားထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ဟူးေကာင္း က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ျဖစ္ၿပီး အျခားက်ား ထိန္းသိမ္းေရး ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ တမံသီေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ တနသၤာရီ သဘာ၀ႀကိဳး၀ိုင္းတြင္လည္း က်ားမ်ဳိးစိတ္အခ်ဳိ႕ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။
သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက "ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်ားထိန္းသိမ္းေရးကို WCS အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ က်ားထိန္းသိမ္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနသလို နည္းပညာအသုံးျပဳၿပီး က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမေတြမွာ က်ားေျခရာေတြကို GPSS စနစ္နဲ႕မွတ္တမ္းတင္တာမ်ဳိးေတြ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်ားမစင္လို႔ယူဆရတဲ့ တိရစၦာန္မစင္ေတြကိုလည္း  DNA နည္းနဲ႔ ဓာတ္ခြဲခန္းေတြမွာ ဓာတ္ခြဲၿပီး မ်ဳိးစိတ္ေလ့လာမႈေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ေထာင္ေျခာက္ကင္မရာေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးမႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး က်ားကိုယ္ေပၚမွာရွိတဲ့ အေမႊးအမွ်င္ေတြ နဲ႕အစင္းေတြအေပၚ မူတည္ျပီး ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးလည္း သိပၸံနည္းက် စာရင္းေကာက္ယူမႈေတြကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြာဖို႕ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္"ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ားမ်ဳိးစိတ္ ၂မ်ဳိးသာ က်န္ရွိေတာ့ၿပီး ဘဂၤလားက်ားႏွင့္ အင္ဒိုခ်ဳိင္းနားက်ား မ်ဳိးစိတ္တို႕သာ က်န္ရွိေတာ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး က်ားထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမျဖစ္သည့္ ဟူးေကာင္း က်ားထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမတြင္လည္း က်ားေကာင္ေရ ၅၀ ၀န္းက်င္သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ က်ားမ်ဳိးမ်ား ေလ်ာ့နည္း လာရျခင္းမွာ က်ားေနထိုင္ရန္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးလာျခင္း၊ ရာသီဥတု အေျခအေနႏွင့္ အမဲလိုက္ခံရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္တစ္ဦးက  ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Credit : News-Eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License