လန္ပိကြၽန္းကုိေတြ့ရစဥ္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အာဆီယံအ ေမြအႏႇစ္ဆုိင္ရာဥယ်ာဥ္ (ASEAN Heritage Parks) ေျခာက္ခုရႇိေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရႇိရသည္။

အာဆီယံအေမြအႏႇစ္ဆုိင္ရာ ဥယ်ာဥ္ေျခာက္ခုမႇာ ခါကာဘိုရာဇီအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၊ အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ အေလာင္းေတာ္ကႆပ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၊ အင္းေလးကန္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ မိန္းမလႇကြၽန္း ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ လန္ပိအဏၰ၀ါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္တုိ့ျဖစ္ၿပီး ၄င္းဥယ်ာဥ္မ်ားကို ပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရႇာက္သည့္လုပ္ငန္းမႇာ မ်ားစြာအေရးပါေၾကာင္း သိရသည္။

''ဒီအာဆီယံ အေမြအႏႇစ္ဆုိင္ရာ ဥယ်ာဥ္ေတြ ပ်က္စီးမႈမရႇိေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မႇသာ သစ္ေတာေတြနဲ့ ရႇားပါးေဆးဖက္၀င္အပင္ေတြ အျပင္ ေတာေတာင္ေတြကို အမႇီျပဳၿပီးေနထုိင္တဲ့ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေတြကိုပါ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မႇာပါ။ ဒီလုိထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရႇာက္ႏုိင္မႇသာ သစ္ေတာေဂဟစနစ္ေတြ ေလ့လာႏိုင္မယ့္အျပင္ သဘာ၀ရာသီဥတု ကာကြယ္ေပးႏုိင္တဲ့ သဘာ၀ အတားအဆီးေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနမႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဆီယံအေမြအႏႇစ္ဆုိင္ရာ  ဥယ်ာဥ္စာရင္း ၀င္ခါကာဘိုရာဇီအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္သည္ အင္းေတာ္ႀကီး၊ အေလာင္းေတာ္ကႆပ၊ အင္းေလးကန္၊ မိန္းမလႇကြၽန္းႏႇင့္ လန္ပိအဏၰ၀ါဥယ်ာဥ္တို့ထက္ မ်ားစြာက်ယ္၀န္းၿပီး ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ ၁၄၇၂ ရႇိသည္။ ယင္းအမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္အတြင္းတြင္ ရႇားပါးတိရစၧာန္မ်ားျဖစ္သည့္ သားမင္း၊ ပန္ဒါနီ၊ ကတိုးဂ်ီ၊ ေတာင္ဆိတ္နီ၊ ဖက္ဂ်ီတုိ့အျပင္ ရႇားပါးငႇက္မ်ဳိးစိတ္မ်ား၊ သစ္ခြမ်ားႏႇင့္ ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ားပါ ေပါက္ေရာက္လ်က္ရႇိသည္။

အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာသည္ ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ ၃၁၄.၆၇က်ယ္၀န္းကာ အျမဲစိမ္းေတာႏႇင့္ ေရတိမ္ေဂဟစနစ္တုိ့ကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ဆင္၊ သမင္၊ ဆတ္၊ စိုင္၊ ေတာဆိတ္ႏႇင့္ ေဆာင္းခုိငႇက္မ်ား ေနထုိင္က်က္စားၾကသည္။
အေလာင္းေတာ္ကႆပအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ကုိ ယခုႏႇစ္ဆန္းပိုင္းကေတြ့ရစဥ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း ကနီၿမိဳ႕နယ္ႏႇင့္ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရႇိ အေလာင္းေတာ္ကႆပ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္သည္ ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ ၆၁၆.၈၄၃ က်ယ္၀န္းကာ ရြက္ျပတ္ေရာေႏႇာေတာ၊ အျမဲစိမ္းေတာ၊ ေတာင္ေပၚေတာႏႇင့္ ထင္း႐ႇဴးေတာ ေဂဟစနစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ဆင္၊ က်ား၊ က်ားသစ္၊ ေတာင္ဆိတ္၊ ေတာဆိတ္စသည့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ားအား ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
အင္းေလးကန္ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာကုိ ေတြ့ရစဥ္
ေလာပိတလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၏ အဓိကေရအရင္းအျမစ္ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ အင္းေလးကန္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာသည္ ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ ၂၄၇.၈၄ က်ယ္၀န္းၿပီး ေရတိမ္ေဂဟစနစ္ႏႇင့္ ေရေပ်ာ္ငႇက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရႇာက္လ်က္ရႇိေၾကာင္း၊ မိန္းမလႇကြၽန္း ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာသည္ ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၅၂.၇၈ က်ယ္၀န္းၿပီး ဒီေရေတာေဂဟစနစ္၊ မိေက်ာင္းမ်ဳိးစိတ္မ်ား၊ ငါးပုစြန္ကဏန္းစသည့္ ေရသတၲ၀ါမ်ားႏႇင့္ ကမ္းေျခေပ်ာ္ငႇက္မ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္က်က္စားလွ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

လန္ပိအဏၰ၀ါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္သည္ ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၇၉.၀၉ က်ယ္၀န္းၿပီး ဒီေရေတာႏႇင့္ အျမဲစိမ္းေတာေဂဟစနစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း လင္းပုိင္၊ ပင္လယ္လိပ္မ်ဳိးမ်ား၊ ပင္လယ္ငႇက္မ်ား၊ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားႏႇင့္ ယင္းသႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားၾကား ခုိလံုမ်ဳိးပြားေသာ အဏၰ၀ါမ်ဳိး စိတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားလ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရပါသည္။
Source : News-Eleven 

1 Comment:

  1. http://abebedorespgondufo.blogs.sapo.pt/ said...
    Very good.

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License