၁၉၉၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း က႑တြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေသာ္လည္း ခရီးသြားဦးေရမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ သိသာစြာတိုးတက္လာျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ထပ္မံေပၚေပါက္လာမည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းသစ္မ်ားသည္ လက္ရွိေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား၏ ေစ်းကြက္မွ်ေ၀ယူေနမႈကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါက ေရရွည္ရပ္တည္မႈတြင္ အခက္အခဲ ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းစီးပြားေရး ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္ သူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    ၁၉၄၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ Union of Burma Airways(UBA)ထိုမွ (Burma Airways Corporation) ထိုမွတဆင့္ Myanma Airways ဟု အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲကာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္း သည္ ျမန္မာျပည္၏ ေရွ႕ေျပး ေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
   ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ စတင္ပ်ံသန္းခ်ိန္ ၌ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ ၁၉ ခုကို ဂ်ိဳးျဖဴေလယာဥ္ေျခာက္စင္းျဖင့္  ေျပးဆြဲခဲ့ၿပီး ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပခရီးစဥ္အျဖစ္ ဘန္ေကာက္၊ ကိုးလ္ကတၱားႏွင့္ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕မ်ား၊ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ပီနန္၊ စင္ကာပူႏွင့္ ခတၱမႏၵဴၿမိဳ႕မ်ားသို႔ တိုးခ်ဲ႕ပ်ံသန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားကိုပါ ၁၉၉၃ ၾသ ဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ပ်ံသန္း ေျပးဆြဲေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ဟိုက္ေဆာနစ္ကုမၸဏီတို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း (MAI) ကိုတည္ေထာင္ကာ ႏိုင္ငံတကာခရီးစဥ္မ်ားကို ပ်ံသန္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိ ရသည္။
   ၁၉၉၄ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ အဲယားမႏၲေလး ဟုိလ္းဒင္းလိမိတက္ႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း၍ Air Mandalay ကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၅ ႏို၀င္ဘာ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခရႊန္ဆြန္ ဘက္ကုမၸဏီႏွင့္ Yangon Airways ကိုလည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားပိုင္ ပုဂၢလိကေလေၾကာင္းလိုင္း AirBagan ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ခရီးသြားမ်ား သိသာစြာ တိုးတက္မလာျခင္းတြင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္သစ္ရွာေဖြမႈတြင္ အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိျခင္း၊ အခ်ိန္ဇယား အတိအက်ျဖင့္ ေျပးဆြဲမႈ၌အခက္အခဲရွိျခင္း၊ တိုက္႐ိုက္ခရီးစဥ္မ်ား ပ်ံသန္းမႈနည္းပါးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ပ်ံသန္း ေျပးဆြဲႏိုင္မႈမရွိေသးျခင္း စသည့္ ..

    ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္း တစ္ခုတည္းမွ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားကို ေျပးဆြဲေနရာမွ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ ၁၉၉၃ခုႏွစ္မတိုင္ခင္က တည္ရွိခဲ့သည့္ ခရီးသြားဦးေရမွာ သိသာစြာတိုးတက္လာခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
   "၁၉၉၃ ခုႏွစ္တုန္းက ခရီးသည္ ေျခာက္သိန္းကိုးေသာင္းကို ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းတစ္ခုတည္းက ဆြဲခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြေရာ၊ ေလယာဥ္ေတြေရာ တိုးလာတယ္။ ခရီးသြားက သိသိသာသာ မတက္လာဘူး။ အခုဆို ခု ႏွစ္သိန္းနဲ႔ ရွစ္သိန္းၾကားေလာက္ ပဲရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ေစ်းကြက္တိုးမလာဘဲ ရွိေနတဲ့ေစ်းကြက္ကိုပဲ မွ်ၿပီးယူေနရတဲ့သေဘာရွိတယ္။ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းက ခရီးသည္ တစ္ႏွစ္ကို ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ေလာက္ပဲ ရွိေနတာကို ၾကည့္ရင္ သိသာတယ္" ဟု ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသုိင္းအ၀ိုင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းခရီးသြားမ်ား သိသာစြာတိုးတက္မလာျခင္းတြင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္သစ္ရွာေဖြမႈတြင္ အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိျခင္း၊ အခ်ိန္ဇယားအတိအက်ျဖင့္ ေျပးဆြဲမႈ၌ အခက္အခဲရွိျခင္း၊ တိုက္႐ိုက္ခရီးစဥ္မ်ား ပ်ံသန္းမႈနည္းပါးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ပ်ံသန္းေျပးဆြဲႏိုင္မႈ မရွိေသးျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ပါ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္း ၀ါရင့္ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦး က သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    "ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြဟာ ေစ်းကြက္သစ္ရွာေဖြတာထက္ ရွိၿပီးသား ခရီးသည္အသြားမ်ားတဲ့ ေနရာေတြကိုပဲ မူတည္ၿပီးေျပးဆြဲၾကတာ မ်ားပါတယ္။ အက်ိဳးအျမတ္ရွိေပမယ့္ ခရီးသည္မတက္လာဘူး ဆိုရင္ တစ္ခုတည္းကိုပဲ လုၿပီးေျပးဆြဲသလို ျဖစ္ေနမယ္။ ဥပမာေျပာ ရရင္ သြားလာမႈခက္ခဲတဲ့ေနရာေတြ၊ ေလယာဥ္ကလြဲၿပီး က်န္တာေတြ နဲ႔သြားလို႔ အဆင္မေျပႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြကိုပါ ရွာေဖြၿပီး ေျပးဆြဲသင့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္ပကလာမယ့္ ခရီးသြားေတြကို သူတို႔သြားခ်င္တဲ့ ျပည္တြင္းေနရာေတြထိ ေရာက္ေအာင္ တခါတည္းတိုက္႐ိုက္ မပ်ံေပးႏုိင္ေသးဘူး။ ၿပီးေတာ့ ေလယာဥ္ခ်ိန္က မမွန္၊ ရန္ကုန္- တာခ်ီလိတ္ဆိုရင္ တိုက္႐ိုက္မသြားႏိုင္ဘဲ မႏၲေလး၊ ဟဲဟိုး တို႔ကို၀င္ ၿပီးသြားေနရတာတို႔၊ အမ်ားႀကီးပဲရွိေနတယ္"ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။
    ၎ကပင္ဆက္လက္၍ "ေလယာဥ္ေတြမွာ ခရီးသည္မပါဘဲ ေျပးဆြဲရင္ ဆံုး႐ႈံးမႈက အရမ္းႀကီးတယ္ဆိုတာ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခရီးသည္ရမွေျပးျပန္ေတာ့လည္း အခ်ိန္မမွန္တာ၊ ရက္အတိအက် မေျပးႏိုင္တာေတြရွိေနျပန္ေရာ။  ေနာက္တစ္ခုက ေငြေၾကးပဲ။ ေလယာဥ္ဆိုတာ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေရာက္ႏိုင္ေပမယ့္ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားေတာ့ ဒီႏိုင္ငံမွာေတာ္႐ုံ ေလယာဥ္မစီးခ်င္ၾကဘူး။ ဒီေတာ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ ဘက္ကလည္း  ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္ေတြ အသြားမ်ားတဲ့ ခရီးစဥ္ကိုပဲ အဓိကထားၿပီး ပ်ံေတာ့တယ္"ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။
   ေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခု ထူေထာင္ရန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ ႀကီးမားသကဲ့သို႔ ကြၽမ္းက်င္ေလယာဥ္မွဴးမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးမွာလည္း အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းသစ္ ထူေထာင္ ျခင္းႏွင့္အတူ ေစ်းကြက္အသစ္ကိုပါ တၿပိဳင္တည္းေခၚေဆာင္ႏိုင္မႈမွာလည္း အေရးပါေၾကာင္း သိရသည္။ မတူထူးျခားမည့္ ေစ်းကြက္ မ်ားရွာေဖြႏိုင္ျခင္း၊ ခရီးသည္မ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းမြန္စြာေပးႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔အျပင္ ေလ ေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ားအားလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေမြးျမဴႏိုင္ရန္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္းသိရသည္။
Asia Wings ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ ကေမၻာဇေလေၾကာင္း လိုင္းသစ္တို႔မွာ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ေပၚေပါက္လာဦးမည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိေလေၾကာင္းလိုင္း ေစ်းကြက္အျပင္ ခရီးသည္တိုးတက္ရရွိႏိုင္မည့္ ေစ်းကြက္သစ္မ်ားကိုပါ ရယူလာရန္ လိုအပ္လွေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေစ်းကြက္မွ်ေ၀ယူေနမႈကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါက ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား၏ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းစီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူအခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Credit : News Eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License