ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအား အမွီျပဳကာ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသည့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္မွ တြင္က်ယ္စြာ လုပ္ကိုင္သည့္ အဆင့္သို႔ ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။
    ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမစ္ထဲရွိ အဖိုးတန္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္ယူရွာေဖြသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သယံဇာတမ်ား ထြက္ရွိရာ ျမစ္ေခ်ာင္းတိုင္းလိုလိုတြင္ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူမႈရွိကာ အခ်ဳိ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သယံဇာတမ်ားကိုသာ ထုတ္ယူသံုးစြဲၿပီး သယံဇာတမ်ား အလြန္အကြၽံ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းမွ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား တိမ္ေကာသြား ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ကို အေလးမထားဘဲ လုပ္ေဆာင္မႈရွိေနေၾကာင္း ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးက သံုးသပ္ခဲ့သည္။
    ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား တြင္ သယံဇာတမ်ားထုတ္ယူသံုးစြဲ ခြင့္အတြက္ တရား၀င္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ ယူထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မူလက မိမိလည္း အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစ၊ ျမစ္ေၾကာင္းလည္းေကာင္း မြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္မႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိမိအက်ဳိးစီးပြားကိုသာ ေရွး႐ႈလုပ္ကိုင္မႈ ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွတာ၀န္ရွိသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။
    ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားတြင္ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူရွာေဖြသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္မႈရိွသကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ မွာ မိ႐ိုးဖလာလုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ ကိုင္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပိုမိုလာသည္ႏွင့္အတူ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္စီးပြားေရးအသြင္မွ တြင္က်ယ္စြာ လုပ္ကိုင္သည့္အဆင့္သို႔ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။
    "အရင္က လက္လုပ္ဗန္းေလး ေတြနဲ႔ ေရႊက်င္ၾကတာေပါ့။ ေနာက္ ပိုင္းမွာ စက္ေလွေတြနဲ႔သြားၿပီး ေရႊရွာတဲ့ စက္ယႏၲရားေတြသံုးၿပီး ရွာလာၾကတယ္။ ျမစ္ၾကမ္းျပင္က သဲေတြကို ယႏၲရားေတြနဲ႔ ထိုးေကာ္ၿပီး အဲဒီထဲမွာ ရွာၾကတာေပါ့။ ေရႊစစ္တဲ့ ေခတ္မီတဲ့စက္ေတြလည္း ျပည္ပကေန အမ်ားႀကီး၀င္လာတယ္"ဟု ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။
"ျမစ္ထဲကေန ကိုယ့္စီးပြားျဖစ္ဖို႔ရွာပါ။ ေရတိုမဟုတ္ဘဲ ေရရွည္စီးပြားျဖစ္ဖို႔က ဒီျမစ္ေၾကာင္းႀကီး မေကာသြားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါကစီးပြားတြက္ ပါ။ ေနာက္တစ္ပိုင္းက ကိုယ့္ေၾကာင့္ ဒီျမစ္ႀကီးေကာသြားမယ္ဆိုရင္ ျမစ္ကို အမွီျပဳၿပီး ၀မ္းေရးရွာေဖြေနတဲ့သူ ဥပမာ တံငါလုပ္ငန္းေတြ၊ သေဘၤာ လုပ္ငန္းေတြ အခက္ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက သယံဇာတေတြ အ ကုန္ထုတ္ယူလိုက္လို႔ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ မွာ ကိုယ့္ဆီမွာ မက်န္ေတာ့ရင္ သူ မ်ားဆီက ေစ်းႀကီးေပးၿပီး၀ယ္သံုးေန ရမယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္အက်ဳိး ျဖစ္သလိုပဲ ကိုယ့္ေၾကာင့္ျမစ္ေၾကာင္းေတြ မတိမ္ေကာ မပ်က္စီးေစဖို႔ အေလးထားလုပ္သြားဖို႔ အထူးလိုအပ္ေနပါၿပီ"ဟု ေရအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ သယံဇာတအလြန္အကြၽံ ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ေျမစာမ်ားအား စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဥ႐ုျမစ္မွာ တိမ္ေကာမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္ဖ်ားပိုင္းမွာလည္း ယင္းအႏၲရာယ္မ်ဳိး ရွိေန ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit : News-Eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License