ႏိုင္ငံတကာ ရခိုင္အသင္းၾကီး (အေမရိကန္)မွ မ်ားမၾကာမွီက ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ကို ျဖတ္ျပီး ရထားလမ္း ေဖါက္လုပ္ရာတြင္ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမူ အေမြအႏွစ္မ်ား ပ်က္စီး ဆံုးရွံဳးသြားရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ယူအန္ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းၾကီး တစ္ခုျဖစ္ေသာ UNESCO ထံ သုိ႕ ဒီဇဘၤာလ ၉ ရက္ေန႕က စာေရးသား ေပးပို႕ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ ရခိုင္အသင္းၾကီး (အေမရိကန္)မွ အေထြအေထြ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သူ ကုိေက်ာ္ထူးေအာင္ စာေရးသားေပးပို႕ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္အား ေမးၾကည့္ရာ သူက ယခုကဲ့သို႕ ေျပာသည္။

“ ယူနစ္စကို UNESCO ဆိုတာကေတာ့ အမ်ားသိတဲ့အတိုင္းပါဘဲ၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းဝိုင္းမွာ ကမၻာ့ အေမြႏွစ္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္လာရင္ တာဝန္အရွိဆံုး အဖဲြ႕စည္း တခုပါ။ က်ေနာ္တို႔ ဗမာျပည္ အစိုးရ အေနနဲ႕ သူတို႔မွာ ၉/၉၈ ဆိုျပီးေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြႏွစ္မ်ား ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ဥပေဒဆိုတာ ရိွပါတယ္။ ယင္း ဥပေဒမွာလည္း အပိုင္း ၂ ၊ အပိုင္း ၃၊ အပိုင္း ၂၁ စသျဖင့္ ရိွပါတယ္။ အဲဒါေတြမွာ သူတို႔က ယဥ္ေက်းမႈ အေမြႏွစ္ေတြကို ဘယ္လို ကာကြယ္ရမယ္၊ ဘယ္လို ထိန္းသိမ္းရမယ္ ဆိုတာေတြကို ေရးထားတာ ရိွပါတယ္။ က်ဴးလြန္းတယ္ ဆိုရင္လည္း က်ဴးလြန္တဲ့သူကို အျပစ္ေပးရမယ္ ဆိုတာ ရိွပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့လည္း အစိုးရ ကိုယ္တုိင္က အေရးယူတာေတြ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းဝိုင္းမွာ ယူနစ္စကို က တာဝန္ရိွတဲ့ အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ယူနစ္စကို ကို စာေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ စာတြင္ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ ျဖစ္စဥ္ သမုိင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေရးသားထားျပီး ႏိုင္ငံတကာ ရခိုင္အသင္းၾကီး (အေမရိကန္) ဥကၠဌ ကိုစိန္ထြန္းမွ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ UNESCO အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး Irina Bokova သို႕ ေပးပို႕ခဲ့သည္။

ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ရွိ ရခိုင္ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမူ အေမြအႏွစ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရမူ အေပၚ တိုင္ၾကားသျဖင့္ တစံုတရာ UNESCO အေရးယူမူမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္ပါသလားဟုု ေမးၾကည့္ရာ ကုိေက်ာ္ထူးေအာင္က ယခုကဲ့သို႕ ေျပာသည္။

“ ယူနစ္စကိုမွာ ကမၻာ့အေမြႏွစ္မ်ား ဆိုတဲ့ စာရင္းရွိပါတယ္။ အဲဒီ စာရင္းထဲကို ၉၆ ခုႏွစ္က ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ယူနစ္စကိုရဲ႕ World Heritage Convention အရ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ဟာ World Heritage Convention မွာပါတဲ့ အာတီကယ္ 1 မွာပါတဲ့ ကမၻာ့ အေမြႏွစ္ဆိုတဲ့ definition နဲ႕ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕က အက်ံဳးဝင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင္း ယနစ္စကို အေနနဲ႕ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္သင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔က ယံုၾကည္ သလို ေမ်ာ္လည့္ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သူတို႔ဘာေတြလုပ္ေပးနိုင္မလဲဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ” ဟု ေျပာသည္။

၎ျပင္ ကုိေက်ာ္ထူးေအာင္က “ အားလံုးသိၾကတဲ့ အတိုင္း ယူနစ္စကို ဆိုတာကလည္း ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႕စည္း တခုပါ။ သူတို႔သြားတဲ့ channel အေပၚမွာ မႈတည္ပါတယ္။ သူတို႔က ဘယ္ channel ကို ဘယ္လို ပံုစံမ်ိဳးနဲ႕ သြားမယ္ဆိုတာကို ၾကည့္ရပါမယ္။ အျပင္ကေန က်ေနာ္တို႔က သူတို႔ကို ထပ္ျပီးစာပို႔မယ္။ ထပ္ျပီးေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္။ သူတို႔ အတိက် ဘာေတြလုပ္မယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ သူတို႔ လုပ္တဲ့ channel အေပၚမွာ မႈတည္ ပါမယ္” ဟု ေျပာသည္။

ႏို၀ဘၤာလ ၇ ရက္ေန႕က စတင္ျပီး စစ္ေတြ- အမ္းရထားလမ္းပိုင္းတြင္ တည္ရွိေသာ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ ရထားလမ္းကို ေဖါက္လုပ္ရာတြင္ ရခိုင္ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမူ အေမြအႏွစ္ အေျမာက္အမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ၎ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား ကန္႕ကြက္မူမ်ား ဆူဆူညံညံ ေပၚေပါက္ လာခဲ့ျပီး ရထားလမ္းေၾကာင္းကို စစ္အာဏာပိုင္မ်ား လမ္းလြဲေဖါက္လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္လည္း ပထမ လမ္းပိုင္းေဖါက္လုပ္ရာတြင္ က်ံဳးမ်ား၊ နန္းရိုးမ်ား၊ ေစတီ ပုထိုးမ်ား၊ ဇင္းခါ စၾကၤန္မ်ား၊ ခံတပ္မ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ရခိုင္အသင္းၾကီး (အေမရိကန္)သည္ ေျမာက္ဦး ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမူု အေမြအနွစ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရမူႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပထမဆံုး ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းၾကီး ျဖစ္ေသာ UNESCO ထံသို႕ စာေရးသားေပးပို႕ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံတကာ ရခိုင္အသင္းၾကီး (အေမရိကန္)မွ အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္ တစ္ရပ္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့မူ အေပၚ ၾကားသိရေသာ ျပည္တြင္းမွ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားက အထူး ၀မ္းသာ ဂုဏ္ယူေနၾကသည္ဟု စစ္ေတြမွ လူၾကီး တစ္ဦးက ေျပာသည္။
 

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License