ႏႇစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီလေရာက္တိုင္း အင္းေလးေဒသသို႔ ေရေပ်ာ္ငႇက္ အမ်ားဆံုး လာေရာက္ခ့ဲၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ဆန္းပိုင္း ျဖစ္ေသာ ဇန္န၀ါရီလတြင္လည္း ေရေပ်ာ္ငႇက္မ်ား လာေရာက္ ေဆာင္းခိုလ်က္ ရႇိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမႇ သိရႇိရသည္။

ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏႇင့္ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ သတၲေဗဒဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ အင္းေလးေဒသတြင္ ေရေပ်ာ္ငႇက္ ၄၅ မ်ဳိး၊ ကုန္းေနငႇက္ ၆၄ မ်ဳိး၊ စုစုေပါင္း ငႇက္မ်ဳိးစိတ္ ၁၀၉ မ်ဳိး ရႇိကာ ၎တို႔အနက္ ဌာေနငႇက္ ၆၆ မ်ဳိး၊ ေဆာင္းခိုငႇက္ ၄၀ မ်ဳိး၊ ေဒသတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းငႇက္ ႏႇစ္မ်ဳိး ပါ၀င္ၿပီး ေနာက္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေသာ အေရႇ႕တိုင္း ႀကိဳးၾကာသည္ အင္းေလးကန္ ေျမာက္ဘက္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ နဒီကန္ႏႇင့္ ေရဦး ေရပယ္ကြင္းတြင္ ေနထိုင္ က်က္စားတတ္ ေၾကာင္း တာ၀န္ရႇိသူမ်ားထံမႇ သိရပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း အင္းေလးေဒသသို႔ ေရေပ်ာ္ငႇက္ အမ်ားဆံုး လာေရာက္ရျခင္းမႇာ ေရႊ႕ေျပာင္းေရေပ်ာ္ငႇက္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေရႊ႕ေျပာင္းအမ်ဳိးအစားတြင္ (Headed Gull, Common Coot, Leser Whistlling Duck, Spot Billed Duck) တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဒသေရေပ်ာ္ငႇက္မ်ား ျဖစ္သည့္ စင္ေရာ္၊ ဗ်ဳိင္း၊ စစၥလီ၊ ေရဘဲ၊ ေရၾကက္၊ မယ္ညိဳ၊ စႏိုက္ႏႇင့္ ႀကိဳးၾကာ မ်ားလည္း ယခင္လမ်ားထက္ အမ်ားဆံုး လာေရာက္ က်က္စားလ်က္ရႇိေၾကာင္း၊ အျခား ရႇားပါးအမ်ဳိးအစား ေရေပ်ာ္ငႇက္ အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရလာေၾကာင္း၊ မူလအုပ္စုမႇ ကြဲထြက္လာသည့္ သင္းကြဲငႇက္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ငႇက္ေလ့လာသူ ပညာရႇင္တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

အင္းေလးကန္ႏႇင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ေဒသမ်ားသည္ ငႇက္အမ်ားစု၏ အစာရႇာေဖြရန္၊ အိပ္တန္းတက္ရန္၊ သားေပါက္ရန္ စသည့္ အေျခအေန သုံးမ်ဳိးႏႇင့္ ျပည့္စံုလ်က္ရႇိကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ (Wetland Area) တစ္ခုအျဖစ္၊ ငႇက္မ်ားအတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ (Habitat) ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

Source : news-eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License