ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏အဓိက ကန္ႀကီးႏွစ္ကန္ျဖစ္ေသာ ကန္ေတာ္ႀကီးႏွင့္  အင္းလ်ားကန္တို႔တြင္ ေရထုသန္႔ရွင္းမႈ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းမႈ က်ဆင္းလာသည့္အတြက္ ေရထုညစ္ညမ္းျခင္းကို ရင္ဆိုင္လာရေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   ယခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ေနလူထုအတြက္ ေရေပးေ၀ရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ကန္ႀကီးမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေရ၏ အေရာင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေအာက္ဆီဂ်င္နည္းပါး၍ ေရေနသတၱ၀ါမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈတို႔ကို ရင္ဆိုင္လာ ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

    "ကန္ေတာ္ႀကီးက အရင္က ေရေပးေ၀တဲ့ေနရာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာဆိုရင္ ပတ္၀န္းက်င္မွာ လူေနထူထပ္လာတဲ့ အတြက္ လူေနအိမ္ေတြက စြန္႔ထုတ္တဲ့ ေရေတြဟာ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေရာက္ရိွလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ မိုးရာသီေရာက္တိုင္း ကန္ထဲကေရေတြကို ေရထိန္းတံခါးေတြ ကေနတစ္ဆင့္ လဲလွယ္ေပးရတယ္။ အခုတခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ အမိႈက္ေတြ စုၿပီးေရအေရာင္က ေရညႇိေရာင္ ေပါက္လာတယ္"ဟု ေရထုညစ္ညမ္းမႈ ဆိုင္ရာေလ့လာေနသူ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ 

    ကန္ေတာ္ႀကီးကို ၁၈၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ တစ္ဖက္ဆည္ ကန္ေပါင္ဖို႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ အင္းလ်ားကန္ကို ၁၈၉၄ ခုႏွစ္၌ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး  အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္တြင္ရွိေနစဥ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕ေနလူထုအတြက္ ေရေပးေ၀ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကန္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ အင္းလ်ားကန္တို႔ကို အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

    ထိုစဥ္က အင္းလ်ားကန္၀န္းက်င္သည္ အေဆာက္အအုံမ်ား မ်ားျပားစြာ ေဆာက္လုပ္မႈမရွိေသးဘဲ ကန္သို႔ လာေရာက္ၾကသူမွာလည္း နည္းပါးေသးေၾကာင္း၊ ကန္ေတာ္ႀကီးမွာမူ လာေရာက္သူ အနည္းငယ္ ရွိၿပီး ေရထုသန္႔ရွင္းမႈဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းမႈလည္း ေကာင္းမြန္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ကန္ႀကီးႏွစ္ခုလုံးသည္ ၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ ကန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ တည္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

    "အရင္က ရန္ကုန္ကုိ ေရေပးခဲ့တဲ့ ကန္ေတာ္ႀကီးေရာ အင္းလ်ားေရာ အခု ထိန္းသိမ္းမႈ နည္းေနတယ္။ ေရဆိုးသန္႔စင္မယ့္စနစ္ေတြ  ရွိရမယ္။ ေရေသတာ မေကာင္းပါဘူး။ ေဘးပတ္၀န္းက်င္က အိမ္ ေတြ၊ ဆိုင္ေတြက အညစ္အေၾကး ေတြ၊ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးေတြက ကန္ထဲ ကိုေရာက္ၿပီး ကန္ပ်က္စီးရတယ္။ ကန္ေရကေအာက္မွာ အပုပ္အသိုးမ်ားၿပီး မီသိန္းဓာတ္ေတြ ထြက္လာေတာ့ ေရျပင္ညစ္ညမ္းတယ္။ ေရေန သတၱ၀ါေတြလည္း ေသႏုိင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း Gas ေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္"ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ငွက္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးအသင္းမွ ဥကၠ႒ ဦးစိုးညြန္႔ က ေျပာၾကားသည္။
 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကန္ေတာ္ၾကီး တစ္ေနရာကို ဇန္န၀ါရီ လဆန္းပိုင္းက ေတြ႔ရစဥ္

"ေရေပးေ၀ေရးမွာ မသုံးေတာ့ေပမယ့္ ၿမိဳ႕ရဲ႕ အရန္ကန္အျဖစ္ေတာ့ ထားသင့္တယ္။ မီးေရးထင္းေရးမွာ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္"ဟု ၎က သုံး သပ္ေျပာျပသည္။
   ကန္ေတာ္ႀကီး၏ ဘက္စုံျမႇင့္တင္မႈကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ကာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း စားေသာက္ဆုိင္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကန္ေရျပင္ ညစ္ညမ္းမႈရွိလာသည့္ အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


“အရင္က ရန္ကုန္ကုိ ေရေပးခဲ့တဲ့ ကန္ေတာ္ႀကီးေရာ အင္းလ်ားေရာ အခု ထိန္းသိမ္းမႈ နည္းေနတယ္။ ေရဆိုးသန္႔စင္မယ့္စနစ္ေတြ  ရွိရမယ္။ ေရေသတာ မေကာင္းပါဘူး။ ေဘးပတ္၀န္းက်င္က အိမ္ ေတြ၊ ဆိုင္ေတြက အညစ္အေၾကး ေတြ၊ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးေတြက ကန္ထဲ ကိုေရာက္ၿပီး ကန္ပ်က္စီးရတယ္။ ကန္ေရကေအာက္မွာ အပုပ္အသိုးမ်ားၿပီး မီသိန္းဓာတ္ေတြ ထြက္လာေတာ့”
   ဧရိယာက်ယ္၀န္းေသာ အင္းလ်ားကန္တြင္လည္း ကန္ေရျပင္သန္႔ရွင္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိကာ ျပည္လမ္းဘက္၌ တည္ရွိသည့္အျခမ္းထက္ ကမၻာေအးေစတီလမ္းဘက္ျခမ္းတြင္ တည္ရွိသည့္ ေနရာမ်ားတစ္၀ိုက္၌ ထိန္းသိမ္းမႈ ပိုမိုလိုအပ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနသူအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ပါသည္။

   လက္ရွိတြင္ ကမၻာေအးေစတီ လမ္းဘက္ျခမ္းတြင္ တည္ရွိသည့္ အင္းလ်ားကန္ေရျပင္၀န္းက်င္၌ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး အေဆာက္အဦမ်ား တုိးခ်ဲ႕တည္ ေဆာက္မႈရွိေနကာ ယင္းသို႔ အ ေဆာက္အဦမ်ား မ်ားျပားလာမႈႏွင့္ အတူ ကန္ေရျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား လည္း ပိုမိုလိုအပ္လာမည္ဟု ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ေန ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က သုံး သပ္ၾကပါသည္။

   "ကန္ေရညစ္ညမ္းေနေတာ့ ေရထဲဆင္းလိုက္ရင္ပဲ အသားေတြယားတာမ်ဳိးရွိတယ္။ ကန္က ေရလည္း ညစ္ညမ္း၊ လွပသာယာမႈလည္းမရွိ ေတာ့ဘူး။ ၿမိဳ႕ရဲ႕ အဓိက ကန္ႀကီးေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အပန္းေျဖစခန္း ေတြျဖစ္သင့္တယ္။ ထိန္းသိမ္းမႈလည္း ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ၀င္ေၾကးေတြ ေပးၿပီး၀င္သြားရေပမယ့္ အထဲမွာေတာ့ ပန္းျခံက ညစ္ပတ္ေနတယ္"ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းတည္ရွိသည့္ အင္းလ်ားကန္သည္ ေရေ၀ေရလဲ ဧရိယာအပါအ၀င္  စတုရန္းမိုင္ ေလးမိုင္ရွိေၾကာင္း၊ ကန္ေတာ္ႀကီးသည္ ေျမ ၁၁၁ ဧက၊ ကန္ေရျပင္ ဧက ၁၅၀ စုစုေပါင္း ၂၆၁ ဧကရွိၿပီး ေရနက္ပိုင္း ေပ ၂၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Source : News-Eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License