မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ သည့္ ကမၻာလွည့္ ခရီး သည္ မ်ားသည္ ၿမိဳ႕တြင္း ေလ့လာမႈ (sightseeing) အျပင္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိေသာ အင္း၀၊ စစ္ကိုင္း၊ မင္းကြန္းေဒသ မ်ားႏွင့္ အမရပူရ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဦးပိန္ တံတား သို႔လာေရာက္ လည္ပတ္မႈ မ်ားျပား လာၿပီး ေန႔စဥ္ ဧည့္သည္ ၃၀၀ ေက်ာ္ လာ ေရာက္ေၾကာင္း၊ ညေနပိုင္း ထက္ နံနက္ပိုင္း ၌ လာေရာက္သူ ပုိမို မ်ားျပား ေၾကာင္း၊ FIT ထက္ အုပ္စုလုိက္ လာ ေရာက္မႈ ပိုမ်ား ေၾကာင္း၊ နံနက္ပိုင္း တြင္ လာေရာက္ လည္ပတ္ေသာ ဧည့္သည္ မ်ားက ဦးပိန္ တံတား၌ တစ္နာရီ ခန္႔သာ လည္ပတ္ၿပီး မဟာ ဂႏၶာ႐ံု ေက်ာင္းတုိက္သို႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ ေန႔ဆြမ္းစား အမီ သြား ေရာက္ ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈ ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ဦးပိန္ တံတား တြင္ရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္း ထည္မ်ား၊ လက္မႈ ပစၥည္း ေရာင္းခ် သူမ်ား ယခုရက္ ပိုင္းအတြင္း ပိုမို အေရာင္းသြက္ ေနေၾကာင္း ဧည့္လမ္း ၫႊန္ တစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License