မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ MBA အေပ်ာ္ တမ္း စက္ဘီး အဖဲြ႕သည္ ခ်င္းျပည္ နယ္ နတ္မ ေတာင္သို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္မွ စ၍ စက္ဘီးျဖင့္ ထြက္ခြာ ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

မႏၲေလး MBA အေပ်ာ္တမ္း စက္ဘီးစီး အဖြဲ႕ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ က စတင္ စုစည္း ခဲ့ၿပီး ထိုႏွစ္ တြင္ မႏၲေလး  ေတာင္ႀကီး – ကေလာ – အင္းေလး ႏွင့္ ပင္းတယ သို႔ သြားေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တြင္ မႏၲေလး -ပုဂံ – ပုပၸား သို႔ သြားေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တြင္ မႏၲေလး – ေနာင္ခ်ဳိ – ေက်ာက္မဲ – မုိးကုတ္ ကို သြားေရာက္ ၾကသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ နတ္မ ေတာင္ ေဒသသို႔ သြားေရာက္ ၾက မည္ ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ နတ္မေတာင္ ေဒသသို႔ သြားေရာက္ သည့္ ခရီးစဥ္ မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္မွ စတင္ၿပီး ေညာင္ဦး – ပုဂံ- ေခ်ာက္၊ ေခ်ာက္ – ဆိတ္ျဖဴ- ကန္စြန္းမ – ဖလံမရြာ- အုိင္ ႀကီး၊ အုိင္ႀကီး- နဂါးပြက္ၿမံဳ -သီးကုန္း- ေဆာ- ကန္ပက္လက္၊ ကန္ပက္ လက္ – နတ္မေတာင္ ခရီးစဥ္ တို႔ျဖစ္ သည္။ အျပန္ ခရီး တြင္ ကန္ပက္လက္ မင္းတပ္ – ေဆာ- နဂါးပြက္ၿမံဳ၊ နဂါး ပြက္ၿမံဳမွ ေခ်ာက္ အထိ စက္ဘီးျဖင့္ သြားၾက မည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္မွာ  ကိုးရက္ ခရီးျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္ တြင္ တုိင္းရင္း သားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ား ကို မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု ဗီဒီယိုမ်ား ႐ိုက္ကူး ၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ ၂၅ ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္လူခ်စ္(အညာေျမ)

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License