သႀကၤန္ ႐ံုးပိတ္ရက္ မ်ား အတြင္း ျပည္ တြင္း ျပည္ပ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အေျခအေန မွာ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ေကာင္းမြန္ ေနၿပီး ယခင္ႏွစ္ မ်ား ထက္ ခရီးသြား မ်ားလာေၾကာင္း ခရီးသြား ေအဂ်င္စီ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား ထံမွ သိရ သည္။ လက္ရွိ ျပည္ပ ခရီးသြား ေစ်းကြက္ အေျခအေန ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယူးမိုးရွင္း ခရီး သြား ေအဂ်င္စီမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက “ဧၿပီ ပိတ္ရက္ အတြက္ ႀကိဳမွာ ထားတာ ေတြက တခ်ဳိ႕ ခရီးစဥ္ ေတြဆို ျပည့္သြားၿပီ။ အသြားမ်ား တာ ကေတာ့ ဘန္ေကာက္၊ စင္ကာပူ နဲ႔ မေလး ရွား ခရီးစဥ္ေတြ အသြား မ်ားတယ္။ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူ၊ ခရီးစဥ္ ေတြဆို ခရီးသည္ ေတြ ထပ္လိုက္ခ်င္ ေပမယ့္ ကြၽန္မတို႔ သတ္မွတ္ ထား တဲ့လူဦးေရ ျပည့္သြားၿပီ ဆိုရင္  ဆက္ လက္မခံ ေတာ့ဘူး။ ၿခံဳၾကည့္ရင္ ေတာ့ ဒီႏွစ္ ခရီးသြား ရာသီက အရင္ႏွစ္ ခရီးသြား ရာသီထက္  အနည္းဆံုး ငါးရာခိုင္ႏႈန္း အထက္ တိုးလာ တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ျပည္ပ ခရီးစဥ္ မ်ားအတြက္ ကုန္က် စရိတ္ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ စင္ကာပူ- မေလးရွား ရွစ္ရက္ ခရီးစဥ္ အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁,၃၅၀၊ ဘန္ေကာက္ ေျခာက္ရက္ ခရီးစဥ္ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၀၀၊ ဂ်ပန္ ကိုးရက္ ခရီးစဥ္ အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁,၅၅၀၊ ကိုရီးယား ကိုးရက္ ခရီးစဥ္ အတြက္ အေမရိ ကန္ ေဒၚလာ ၂,၅၀၀၊ ဥေရာပ ငါးႏိုင္ငံ ၁၄ ရက္ ခရီးစဥ္ အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅,၀၀၀၊ တ႐ုတ္ျပည္ ခရီးစဥ္ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂,၁၀၀ က်သင့္ ေၾကာင္း သိရသည္။

သႀကၤန္႐ံုး ပိတ္ရက္ မ်ား အတြင္း ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္ အတြက္ ႀကိဳတင္ မွာယူ ထားမႈတြင္ ေတာင္ ႀကီး ခရီးစဥ္ မွာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြား ဒုတိယ အမ်ားဆံုးမွာ မႏၲေလး – ေရႊလီ ခရီးစဥ္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရ သည္။ အျခား ပုဂံ – ေရႊစက္ေတာ္ ခရီးစဥ္၊ မႏၲေလး၊ မင္းကြန္း၊ ျပင္ဦးလြင္ ခရီးစဥ္၊ ေငြေဆာင္ ႏွင့္ ငပလီ ကမ္း ေျခ ခရီးစဥ္ မ်ားလည္း ယခင္ႏွစ္ မ်ားကဲ့သို႔ ခရီးသြား ဧည့္သည္ မ်ား ေၾကာင္း ခရီးသြား ေအဂ်င္စီ မ်ားထံမွ သိရ သည္။


အင္းေလးကန္ေရ၏ PHအဆင့္သည္ တျဖည္းျဖည္းျမင့္ တက္ေနသည့္အတြက္ ငါးမ်ိဳးသုန္း မႈအတြက္ စုိး၇ိမ္ေနရေၾကာင္း ပညာ ရွင္မ်ားကဆုိသည္။
ငါးမ်ားရွင္သန္ေပါက္ဖြားမႈအ တြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေရ၏ PH သည္ အဆင့္ ၆ဒသမ၅ မွ ၈ဒသမ ၅အတြင္းျဖစ္ရာ အင္းေလးကန္၏ အျမင့္ဆုံး PH သည္ ၈ဒသမ၉၂ တြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ငါးမ်ိဳးသုန္း မႈအတြက္ စုိးရိမ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အင္းေလးကန္အတြင္းရွိ ငါးမ်ိဳး စိတ္မ်ား မပ ေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ သက္မဲ့ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေရ၊ ေလ၊ အပူခ်ိန္ႏွင့္ သက္ရွိပတ္ဝန္းက်င္ ေရေမွာ္၊ ကြၽန္းေမ်ာစသည့္ပတ္ဝန္း က်င္ႏွစ္ခုအား ေကာင္း မြန္သည့္ အေနအထားေရာက္ရွိရန္ ဖန္တီး ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အင္းေလးကန္အတြင္း ငါးဖမ္းခြင့္ ဧရိယာ ၁၅၆၆၉ဧကႏွင့္ ငါးေမြးကန္ ဧရိယာ ၁၆၆ဒသမ၅၄၆ ဧကရွိၿပီး အင္းေလးကန္အတြင္းစီးဝင္သည့္ ေခ်ာင္း ၄ေခ်ာင္းသည္ ငါးမ်ားေန ထုိင္ေပါက္ဖြားရန္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေနရာ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ တြင္ ငါးမ်ိဳးစိတ္အခ်ိဳ႕သည္ မ်ိဳးသုန္း ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ႏွစ္စဥ္ ငါးမ်ိဳး စုိက္ထည့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အင္း ေလးကန္တြင္း ငါးမ်ား မ်ိဳးသုန္းလာ ျခင္းသည္ ေရႏွင့္ေရအရည္အေသြး ေလ်ာ့နည္းလာသည့္အတြက္ ငါး မ်ား၏ ေနရင္းေဒသမ်ားေပ်ာက္ဆုံး ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးစုိင္းေက်ာ္ျမင့္ ၏စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ အင္းေလးကန္ေရ ျပင္တြင္ ေရညႇိ၊ ေရေမွာ္၊ ေရေမ်ာ ပင္မ်ားထူးကဲစြာေပါက္ေရာက္သျဖင့္ ကန္သည္ Eutrophication ျဖစ္စဥ္ ေပၚေပါက္ ေနေသာေၾကာင့္ ေန႔ အခ်ိန္တြင္ ေရ၌ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ား ၿပီး ညအခ်ိန္တြင္ အလြန္းနည္းေန တတ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေအာက္စီဂ်င္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေရသတၲဝါမ်ားက ခံႏုိင္ရည္မရွိသျဖင့္ ငါးႏွင့္ေက်ာ႐ုိးမဲ႔ သတၲဝါမ်ား ေသေက်ေစေၾကာင္း၊ ငါးေသဆုံးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရပုပ္န႔ံ ထြက္ေစသကဲ့သုိ႔ စိမ္းျပာေရညႇိမ်ိဳး စိတ္တခ်ိဳ႕ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားလာၿပီး၄င္းတုိ႔မွထြက္ရွိေသာ အဆိပ္ဓာတ္ မ်ားသည္ ေရတြင္ပုိမုိပ်ံ႕ႏွ႔ံလာေစ ေၾကာင္း၊ ေအာ္ဂင္း နစ္ ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ေရတြင္ ပါဝင္မႈျမင့္မားလာၿပီး ကလုိ ရင္းႏွင့္ ဓာတ္ျပဳကာ ကင္ဆာေရာ ဂါျဖစ္ေစေသာ ကြန္ေပါင္းမ်ားျဖစ္ ေပၚေစေၾကာင္း၊ အင္း ေလး ကန္ သည္ ေရခ်ိဳေရတိမ္ကန္ျဖစ္၍ ေရ ၾကည္လင္မႈေကာင္းသျဖင့္ ေရလႊာ အတြင္း အလင္းေဖာက္မႈျမင့္မားၿပီး အပူခ်ိန္ျခားနားမႈနည္းပါး၍ ေဂဟ စနစ္ထိခုိက္လြယ္ေသာကန္အမ်ိဳး အစား ျဖစ္ေၾကာင္း BANCAမွ ေဒၚၾကဴၾကဴစိန္၏စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။ ”ငါးမ်ိဳးစိတ္ေတြ အဓိက ေလ်ာ့က်တာက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သက္ေရာက္မႈ အေပၚမွာသာမက ေရထုညစ္ညမ္းမႈကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ အင္းေလးေဒသမွာ မသင့္ေလ်ာ္တဲ့နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္တဲ့သူေတြကုိ ဥပေဒအရ အေရးယူတာထက္ စည္း႐ုံးေရးအသြင္နဲ႔ ပုိမုိအားထည့္ ေဆာင္ရြက္သြား ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ငါးမ်ိဳးစိတ္ေတြ စုိက္ထည့္တဲ့အခါ မွာလည္း ဆလားဗီးယားငါးမ်ိဳးေတြ ထက္ ငါးၾကင္းငါးမ်ိဳးေတြကုိ ပုိမုိ စုိက္ထည့္ေပးသင့္ပါတယ္။ ငါးဖမ္း ခြင့္လုိင္စင္ထုတ္ေပးတဲ့အခါမွာလည္း ရာသီအလုိက္၊ ေနရာအလုိက္၊ မ်ိဳး စိတ္အလုိက္တားဆီးတဲ့ အခ်က္အ လက္ေတြထည့္ေပး ေစခ်င္ပါ တယ္” ဟု အင္းေလးကန္ေဘးမဲ့ေတာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးမ်ိဳးႏုိင္က အႀကံ ျပဳေျပာသည္။

မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ ရခိုင္ ေတာင္လိပ္ (Rakhine Forest Turtle) မ်ားကို ဂြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရခိုင္႐ိုးမတြင္ စခန္း တည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္းသြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္ (WCS Myanmar) မွ လိပ္ထိန္းသိမ္း ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီစဥ္ ညႇိႏႈိင္းမႈတာ၀န္ခံ ဦး၀င္းကိုကိုက လြန္ခဲ့ေသာသီတင္းပတ္က ေျပာသည္။

"ဒီလိပ္ရဲ႕ က်က္စားရွင္သန္ႏိုင္တဲ့ ေနရာက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ရခိုင္႐ိုးမမွာပဲ ရွိတယ္။ ဒီလိပ္ေတြကလည္း ေကာင္ေရ ေလ်ာ့လာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ရခိုင္႐ိုးမထဲမွာ စခန္းေဆာက္ ၿပီးေမြးဖို႔ စီစဥ္တာပါ။ တျခားေဒသေတြမွာ ေမြးဖူးေပမယ့္မေပါက္ဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ သူ႔ေဒသေလးမွာပဲေမြးဖို႔ ေဆာင္ရြက္တာပါ"ဟု ၎ကေျပာသည္။ 

အဆိုပါစခန္း တည္ေဆာက္မႈကုိ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္လိပ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လိပ္မ်ားရွင္သန္ေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (Turtle Survival Alliance) က ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ 

"လိပ္ေမြးကန္ တည္ေဆာက္ဖို႔ အတြက္ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဒီစခန္းမွာ ရခိုင္ေတာင္လိပ္ေကာင္ေရ ၂၀ ေလာက္ စတင္ထိန္းသိမ္း ေမြးျမဴသြားမွာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။ 

ရခိုင္ေတာင္လိပ္ အပါအ၀င္ ၾကယ္ လိပ္၊ စင္းေခ်ာလိပ္၊ ေလးကြက္လိပ္၊ စင္းက်ားလိပ္၊ တိုက္လိပ္၊ ေဆာက္လိပ္ တို႔သည္ မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္ရန္ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသမ်ဳိးရင္းလိပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

"ၾကယ္လိပ္ဆိုရင္လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ ေလာက္က သူက်က္စားရာေဒသျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသေတြမွာ မေတြ႕ရသ ေလာက္ကို ေလ်ာ့နည္း သြားခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သစ္ေတာဦးစီး ဌာနနဲ႔ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ေလာကနႏၵာ ေဘးမဲ့ ဥယ်ာဥ္၊ ေရႊစက္ေတာ္ ေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္၊ ရတနာပံု တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ေတြမွာ ျခံေလွာင္ေမြးစနစ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ အခုဆိုရင္ အေကာင္ ၁,၀၀၀ ေလာက္ ေစာင့္ေရွာက္ထားႏိုင္ၿပီ"ဟု ၎က ေျပာသည္။
လိပ္ခြံတြင္ ဆန္းၾကယ္ေသာအ၀ါ ေရာင္အစင္းအကြက္မ်ား ပါရွိသည့္ ၾကယ္လိပ္မ်ားအား အလွေမြး တိရစၦာန္အျဖစ္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

"ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲေတြ ေပ်ာက္ကြယ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြမွာ လူေတြရဲ႕ အျပဳအမူေတြက အဓိကပါ၀င္ပါတယ္။ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြမွာ ငါးမိုင္းခြဲတာ၊ ဒိုင္နမိုေရွာ့႐ိုက္ၿပီး ငါးဖမ္းတာလိုမ်ဳိး အျပဳအမူေတြေၾကာင့္ လိပ္အပါအ၀င္ တျခားေရသတၱ၀ါေတြ အမ်ားအျပား ေသ ေက်ပ်က္စီးၾကရတယ္"ဟု အထက္ ခ်င္းတြင္းေဒသ တိုက္လိပ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဦးေက်ာ္မိုးက ေျပာသည္။ 

"ငါးဖမ္းတာ၊ ေရႊတူးတာ၊ ျမစ္သဲစုပ္တာ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္လာတာေတြေၾကာင့္လိပ္ေတြရဲ႕ က်က္စားရာ ေဒသေတြ ပ်က္စီးလာရတာ၊ လိပ္နဲ႔ လိပ္ဥေတြကို ဖမ္းဆီးစား ေသာက္တာေတြကလည္း လိပ္ေကာင္ေရ က်ဆင္းေစတဲ့ အေၾကာင္း ရင္းေတြပါပဲ"ဟု ဦး၀င္းကိုကိုက ေျပာသည္။

သုေတသန ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ လိပ္မ်ားသည္ လူတို႔မွီခိုေနသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေဂဟစနစ္မ်ား ညီၫြတ္မွ်တေရး အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေနသည္ကိုလည္း WCS Myanmar မွ သုေတသနေဆာင္ ရြက္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚခင္မ်ဳိးမ်ဳိးက ေျပာသည္။

"ကုန္းလိပ္ဆိုရင္လည္းကုန္းေပၚမွာ ရွိတဲ့အပင္ေတြ၊ အေစ့ေတြကိုစားၿပီး မစင္စြန္႔ၾကတဲ့အခါ အဲဒီအေစ့ေတြကေန ျပန္ၿပီးအပင္ေပါက္ တာမ်ဳိးေတြ ရွိတာကို သုေတသနျပဳလုပ္ေတြ႕ရွိထားပါတယ္။ လူေတြစိုက္စရာမလိုဘဲ ေဒသ သဘာ၀ ေပါက္ပင္ေတြကို ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ေစၿပီး လူေတြကို တစ္ဖက္တစ္လမ္း အက်ဳိးျပဳေနတာပါ။ ေရလိပ္ဆိုရင္လည္း ေရထဲမွာရွိတဲ့ ေရညႇိေရ ေမွာ္ေတြကို စားသံုးတဲ့ အတြက္ ေရျပင္ သန္႕ရွင္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ 

တိုက္လိပ္ႏွင့္ၾကယ္လိပ္မ်ားသည္ ကမၻာ့ရွားပါးလိပ္မ်ဳိးစိတ္ ၂၅ မ်ဳိးတြင္ ပါ၀င္သည့္ ျမန္မာ့မ်ဳိးရင္း လိပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ခါ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ထမံသီေဘးမဲ့ ေတာႏွင့္ WCS Myanmar တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အထက္ ခ်င္းတြင္းေဒသ တိုက္လိပ္ထိန္းသိမ္း ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ယခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ဒီအထက္ခ်င္းတြင္းေဒသ ခႏၲီး တစ္၀ိုက္မွာသာ တိုက္လိပ္ေတြမရွိေတာ့ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုက္လိပ္ေတြမရွိေတာ့ဘူးလို႔ဆိုရမယ့္ အေျခအေနပါပဲ။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ဥဥတဲ့အေျခ အေနေပၚၾကည့္ၿပီး အဲဒီေဒသမွာ လိပ္ အမေကာင္ေရ ၁၀ ေကာင္ေလာက္ရွိ မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈေၾကာင့္ လက္ရွိမွာေတာ့ အထက္ခ်င္းတြင္းေဒသမွာ တိုက္လိပ္ ေကာင္ေရ ၃၆၇ ေကာင္၊ ျခံေလွာင္ေမြး စနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ရတနာပံု တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္မွာ ၃၃ ေကာင္ ေလာက္အထိ တိုးပြားလာပါၿပီ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရခ်ဳိေနလိပ္ႏွင့္ ကုန္းလိပ္မ်ဳိးစိတ္ ၂၈ မ်ဳိးႏွင့္ ေရငန္လိပ္ မ်ဳိးစိတ္ ငါးမ်ဳိးရွိသည္။ 

Source : Myamar Times

ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ Tourism Ambassador ေရြးခ်ယ္သြားမည့္ Miss Tourism 2011 ၿပိဳင္ပြဲကို လာမည့္ မတ္လအတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း မွ သတင္းရရွိပါသည္။ 

  ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Miss Tourism 2011 ႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(UMTA) မွႀကီးမွဴး၍ Myanmar Tourism Services ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ Event Organizer  အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္ကာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္(တေပါင္းလျပည့္ေန႔)တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Strand Hotel ၌ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

   ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ ကို ယင္းေန႔ ညေန ၃ နာရီမွစတင္ မည္ျဖစ္ကာ Miss Tourism 2011ေရြးခ်ယ္ပြဲကုိ ညေန ၆ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီအတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး မည္သူမဆို လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚထားသည္။
    Miss Tourism 2011 ၿပိဳင္ပြဲ၀င္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္၀တ္စုံတစ္စုံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ ေဒသတစ္ခုခု၏ ႐ိုးရာကုိ ကုိယ္စားျပဳလ်က္ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားသည့္ ၀တ္စုံတစ္စုံ စုစုေပါင္း ၀တ္စုံႏွစ္စုံႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။

    ၿပိဳင္ပြဲသည္ အျခားေသာၿပိဳင္ ပြဲမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ပုံႏွင့္ မတူညီဘဲ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္မွ် ဗဟုသုတရွိသည္၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအေပၚ မည္မွ်စိတ္၀င္စား သည္ဆိုသည္တို႔ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမာ္ဒယ္လ္အေတြ႕အၾကံဳ မရွိသူမ်ားလည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

    ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ UMTA အား ပုိမုိသိရွိလာေစရန္စသည့္ ရည္ ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ Miss Tourism ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး Miss Tourism 2010 ဆုကို ေမာ္ဒယ္လ္ ဂ်ဴးဂ်ဴးေက က ရရွိခဲ့သည္။
 
Source : News-Eleven

;;
Creative Commons License