ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ အခ်ဳိ႕တြင္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ရရွိရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ စီးနင္းခ်ိန္၌ ခံုေနရာလြတ္မ်ား ရွိေနသည္ကို ၾကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။

ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္း တစ္ခုမွလြဲ၍ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ား ေျပးဆြဲေနေသာ က်န္ပုဂၢလိက ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားသည္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းအား သက္ဆိုင္ရာေလ ယာဥ္လက္မွတ္ အေရာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ေရာင္းခ်မႈ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိရာ အခ်ိဳ႕ေသာလက္မွတ္ အေရာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေၾကာင့္ နစ္နာမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။

ပုဂၢလိက ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားသည္ လက္မွတ္အေရာင္း ကုိယ္စားလွယ္မွ ႀကဳိတင္မွာၾကားထားသည့္ လက္မွတ္မ်ားအား မည္သည့္ အခ်ိန္ေနာက္ဆံုးထား အတည္ျပဳေပး ရမည္ဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ခြာမည့္ရက္နီးကပ္မွ လက္မွတ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ရက္နီးကပ္မွ လက္မွတ္ cancel ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ခရီးသည္တစ္ဦးအတြက္ ဆိုပါက ျပႆနာမရွိ ႏိုင္ေသာ္လည္း ခရီးသည္အဖြဲ႕လိုက္ဆိုပါက နစ္နာမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ ဘက္ကလည္း ဘယ္ႏွရက္အတြင္း confirm လုပ္ရမယ္လို႔ အတိအက်မေျပာ ဘူး။ ဒီေတာ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းေရာ၊ အမွန္တကယ္ ခရီးသြားခ်င္တဲ့ ခရီးသည္ေရာ နစ္နာမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္”ဟု ခရီးသြားေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦး က ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကလည္း “အဖြဲ႕ ၂၄ ေယာက္ပါတဲ့  group ကိုနီး မွ cancel လုပ္တယ္။ ေလယာဥ္လက္မွတ္ အခက္အခဲေၾကာင့္ အဆင္ေျပမယ့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြကို လိုက္ၿပီးခ်ိတ္ထားႏိုင္တယ္ ဆိုတာ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တျခားေလေၾကာင္းလိုင္းနဲ႔ အဆင္ေျပသြားၿပီဆုိရင္ ဒီဘက္ကို ျပန္အေၾကာင္းၾကား သင့္တယ္။ နီးမွေျပာေတာ့ တကယ္ သြားခ်င္တဲ့ သူေတြလည္း မသြားရဘူး၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြကလည္း လက္မွတ္ကုန္ေအာင္ ျပန္ေရာင္းဖို႔ခက္လို႔ နစ္နာပါတယ္” ဟုေျပာျပခဲ့သည္။

“လက္မွတ္ခက္လို႔ Go Show  ၀ယ္ ၿပီး လိုက္သြားတဲ့ ခရီးသည္ေတြက ဒီကိစၥေတြကို မသိေတာ့၊ ငါသြား၀ယ္ေတာ့ ေလယာဥ္ လက္မွတ္မရဘူး ေျပာတယ္၊ တကယ္စီးေတာ့ ခံုေနရာလြတ္ေတြ အမ်ားႀကီးပဲဆိုၿပီး စိတ္ဆိုးတတ္ၾကပါတယ္။ တမင္သက္သက္ မေရာင္းတာလားဆိုၿပီးေတာင္ ထင္ၾကပါတယ္” ဟု Air Mandalay မွ တာ၀န္ရွိသူက ထပ္မံေျပာျပခဲ့သည္။

ထိုသို႔ခရီးသည္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားဘက္မွ နစ္နာမႈမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၇၂ နာရီ(၃ရက္အတြင္း) confirm  လုပ္ရန္၊ ၇၂ နာရီအတြင္း ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း အေၾကာင္းမၾကားပါက နစ္နာမႈအတြက္ အေရးယူသည့္ စနစ္ကို Air Mandalay ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ စတင္က်င့္သံုးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီစနစ္ကို ခရီးသည္တစ္ဦးခ်င္းထက္၊ group လိုက္ပါမယ့္ သူေတြအတြက္ က်င့္သံုးတာပါ” ဟု အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူက ဆက္လက္ ေျပာျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ အေရးယူသည့္ စနစ္တြင္ ၇၂နာရီအတြင္း ခရီးစဥ္ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္းကို အေၾကာင္းမၾကား ပါက ျပည္တြင္းခရီးသည္ ဆိုပါက ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္ဆိုပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ေဒၚလာေပးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : News Eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License