ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးဆုံး႐ွႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ျမန္မာအစိုးရသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း၊ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားကို အစိုးရက လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီး ေနရေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္၌ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပထားသည္။

“အစိုးရ အေနနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈရွိရမယ္၊ က်င့္၀တ္ရွိရမယ္၊ ေဂဟစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မယ္ ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က ပါ၀င္ကူညီဖို႔ အဆင္သင့္ပါ” ဟု စာတမ္းျပဳစု ေရးသားသူတဦးျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPP) အဖြဲ႔၀င္ ဦးစိုး၀င္းက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္း သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ NGO အဖြဲ႔အစည္း ၁၅ ခုခန္႔၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံကာ သဘာဝပတ္ဝင္းက်င္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ တရပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ မေန႔က လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

“သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ့္ကိစၥေတြ ေျပာတာေတာ့အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ ဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာ မေျပာေသးပါဘူး။ ဒီႏွစ္အတြင္း သစ္ပင္အေရအတြက္ သန္း ၃၀ စိုက္မယ္ ဆိုတာေတာ့ ေျပာသြားတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သူ မဂၤလာျမန္မာ အဖြဲ႔၏ ဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာ ဖုန္း၀င္းက ဧရာ၀တီကိုေျပာသည္။

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို စနစ္တက် ျပဌာန္းေပးရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ခိုင္မာေသာ ဥပေဒ မရွိပါက ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ထိေရာက္မႈ နည္းပါးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္ ဦးအုန္းက ေျပာသည္။

“သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဆိုင္တဲ့ အရာတခုခုကို ပ်က္စီးေစတယ္၊ ဖ်က္ လိုက္တယ္ဆိုရင္ ဥပေဒအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူႏိုင္ရမယ္၊ ဘယ္လို လူမ်ဳိးကိုမဆိုေပါ့” ဟု ဦးအုန္းက ဧရာ၀တီကို ရွင္းျပသည္။

၎က ဆက္လက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာသြားသည့္ အခ်က္မ်ားက အမွန္တကယ္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔ လုပ္ မလုပ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒၾကမ္း တရပ္ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း အတည္ျပဳျခင္း၊ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးျခင္း မရွိေသးဟု သိရသည္။

မေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး၊ ေ၀ဖန္၊ အႀကံျပဳႏိုင္ေသာ အခမ္းအနားျဖစ္၍ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာမႈ ကိစၥကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ ဆႏၵရွိပုံေပၚေၾကာင္း ဦးအုန္းက ေျပာသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေနရာမ်ားမွာ တိမ္ေကာေနၿပီျဖစ္ေသာ အင္းေလးကန္၊ ဧရာ၀တီျမစ္ အပါအ၀င္ ေနရာေဒသ အမ်ားအျပားရွိေန၍ ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာအမ်ားစုမွာ ျပဳန္းတီးေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး မီးရထားလမ္း၊ ကားလမ္း၊ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ ဟိုတယ္ စသည့္ အေဆာက္အအုံ မ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဧရိယာမ်ား ပ်က္စီးသြားသည့္အျပင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းမ်ား
တည္ေဆာက္ရာ လမ္းေၾကာင္း တေလ်ာက္ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ား၏ ပ်က္စီးမႈ ပမာဏ ႀကီးမားေနျခင္းတို႔ကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးခဲ့သူမ်ား ထံမွ သိရသည္။

ထုိသို႔ ပ်က္စီးဆုံး႐ွႈံးမႈ ပမာဏ ႀကီးမားေနေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကမူ
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မေတြ႔ရဟု သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ဆာင္ေန သူမ်ားက ဆိုသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသစ္သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥကို အေလးထားၿပီး ခရီးသြား ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပညာေပးသည့္ ကိစၥမ်ားကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမႇင့္တင္သင့္ေၾကာင္း ဧည့္လမ္းညႊန္ တဦးက ေျပာသည္။

“ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြ ပ်က္စီးတာ အမ်ားႀကီးပါ။ ဥပမာ - အင္းေလးကန္ ဆိုရင္ ဟိုတယ္ေတြ မ်ားလာတယ္၊ လူေန ထူထပ္လာတယ္၊ မ်ိဳးစိတ္ေတြ ပ်က္စီးလာတယ္၊ ေနာင္ဆိုရင္ အင္းေလးကန္ တိမ္ေကာသြားေတာ့မယ့္ အေနအထားပါ” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ဆက္လက္၍သူက “ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေကာင္းတာတခုကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ၊ ခရီးသြားသူေတြဆီက ပိုက္ဆံေတြဟာ ျပည္သူေတြဆီကို တိုက္႐ုိက္ေရာက္တဲ့အတြက္ ေကာင္းတယ္ ေျပာရမွာပါ” ဟု ဆိုသည္။

ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ေပါမ်ားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္ပါက အနိမ့္ဆုံး အေနအထား၌ ရွိေနေၾကာင္း NLD ကဆိုသည္။

အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားအေရအတြက္သည္ ႏွစ္စဥ္ ၁၄ သန္း ၀န္းက်င္ရွိၿပီး၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ၄ သန္း၀န္းက်င္၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔သည္ ႏွစ္စဥ္ ၂ သန္းေက်ာ္ရွိေနကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ အေရအတြက္မွာ ၂၀၀၉ - ၂၀၁၀ တြင္ ၂ သိန္းနီးပါးသာ ရွိေၾကာင္း NLD ေၾကညာခ်က္၌ ပါရွိသည္။

အစိုးရ၏ ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၌ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားေကာင္းမြန္ေန၍ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား တြင္က်ယ္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပိုမိုတိုးတက္လာရန္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ျပယုဂ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

Source : Irrawaddy

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License