ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း တစ္ေနရာတြင္ ေမာင္းႏွင္ေနေသာ သစ္လံုးတင္ကားတစ္စီးကို ေတြ႔ရစဥ္

၁၉၇၅ ခုႏွစ္၀န္းက်င္မွ စတင္ေလ်ာ့က်လာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ဧရိယာသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၄၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းလာေၾကာင္း ဇြန္လပထမပတ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အခမ္းအနား၌ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ ဧရိယာ၏ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၅၉ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းလာေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တိုးပြားလာေသာလူဦးေရႏွင့္ အညီလိုအပ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာ ျဖည့္ဆည္းေပးရသည့္အတြက္ သစ္ေတာမ်ား ေလ်ာ့နည္းျပဳန္းတီးၿပီး သစ္ေတာေျမမ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၁၈၅၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ျမန္မာ့ေရြးခ်ယ္ ခုတ္လဲွမႈစနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ စဥ္ထြက္ရွိႏိုင္သည့္ သစ္ပမာဏထက္ ပိုမိုထုတ္လုပ္ရန္ဆိုသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ သစ္ထုတ္ယူခြင့္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေနေသးသည့္ သဘာ၀ေတာက်န္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။
၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ အထိ ၃၆ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈမွာ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္ယူမႈမ်ားကုိ စနစ္တက် တားဆီးလ်က္ရွိေသာ္လည္း စီမံခန္႔ခြဲရန္ မလြယ္ကူေသာ၊ သြားလာရခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ားရွိ သစ္ေတာမ်ားမွ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္ယူမႈမ်ား ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“အရင္တုန္းကေတာ့ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္ယူမႈေတြကို ကာကြယ္ရာမွာ ဥပေဒအရဖမ္းဆီးတဲ့ သေဘာကို အဓိက လုပ္တယ္။ တုိက္႐ိုက္ကာကြယ္တာကေတာ့ ဥပေဒအရဖမ္းဆီးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိက္႐ိုက္ကာကြယ္မႈ အျပင္ ေဒသခံေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေတြကို စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းၿပီး သြယ္ ၀ိုက္ကာကြယ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုကာကြယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့သလို သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာနအျပင္ တျခား အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပူးေပါင္း ၿပီး တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္ယူသူေတြ ကိုဖမ္းဆီးခဲ့တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္ယူမႈေတြရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ေစ်းကြက္၀ယ္လိုအားရွိလို႔ျဖစ္ပါ တယ္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တရားမ၀င္သစ္ထုတ္ယူမႈေတြကိုလည္း တျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးတ႐ုတ္၊ ယိုးဒယားနယ္စပ္ ဧရိယာေတြမွာ ကာကြယ္မႈျပဳလုပ္တာ မ်ဳိးေတြရွိခဲ့ပါတယ”  ဟု သစ္ေတာ ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ အၿငိမ္းစားညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တစ္ဦးက ဆုိပါသည္။
ထို႔ျပင္ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ ကမၻာ့သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈပမာဏမွာ ႏွစ္စဥ္ဟက္တာ ၁၃ သန္းခန္႔အထိ ရွိေၾကာင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံမွာ ဘရာဇီးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအမ်ားဆုံးမွာ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
သစ္ေတာပညာရွင္မ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္အရ  သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားမွ စီးပြားျဖစ္ သစ္အလြန္အကြၽံ ထုတ္ယူမႈမ်ား၊ မ်ားျပားလာေသာ လူဦးေရအတြက္ ထင္းထုတ္ယူ သုံးစြဲမႈမ်ားျပားလာျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမ မ်ား ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Source : News Eleven 
 

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License