ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ အခ်ိဳ႕တြင္ e- ticket စနစ္ကို Air Bagan ေလေၾကာင္းလုိင္းမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ က်င့္သံုးလ်က္ ရွိေၾကာင္း Air Bagan မွ Senior Marketing Assistant မွ ေျပာျပခဲ့သည္။ Air Bagan ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ SITA Reservation System ျဖင့္ e- ticket အား ႏုိင္ငံတကာ ခရီးစဥ္ ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္- ခ်င္းမိုင္ ခရီးစဥ္တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ယခုအခါ ေညာင္ဦး၊ မႏၲေလးႏွင့္ ဟဲဟုိး ခရီးစဥ္မ်ား၌ e- ticket စနစ္အား စတင္ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း၊ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ အဖြဲ႕လုိက္ဘြတ္ကင္ (group booking) အတြက္သာ ရည္ရြယ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ခရီးသြားမ်ား အတြက္ တုိးခ်ဲ႕ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး e- ticket ထုတ္ယူမႈအား Air Bagan Ticketing office မ်ားတြင္သာ စတင္ထုတ္ေပးမည္ဟု သိရေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 
Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License