ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အခ်ဳိ႕ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားရန္ရွိရာ ဇူလိုင္လ ဒုတိယပတ္မွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအတြက္ ၾကာျမင့္ ခ်ိန္ကို ယခင္ရက္ ၃၀ ၀န္းက်င္ၾကာျမင့္ရာမွ ယခုအခါ ၂၁ ရက္၀န္းက်င္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ုံးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယခင္က ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ စလစ္ရရွိသည့္အခ်ိန္မွ စာအုပ္ရရွိ သည့္အခ်ိန္အထိရက္ ၃၀ ၀န္းက်င္ ေစာင့္ဆိုင္းရမႈမ်ားရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအခါတြင္ ပတ္စ္ပို႔စလစ္ရရွိၿပီးေနာက္ ၂၁ ရက္အတြင္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး႐ုံးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက “ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ ရန္ကင္း႐ုံးကို ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံ ကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတခ်ဳိ႕ကို ေျဖေလ်ာ့ ေပးသြားဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။ အရင္က ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ရက္ ၃၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ အနည္းဆုံးၾကာပါတယ္။ အခု ၂၁ရက္၀န္းက်င္နဲ႔ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္ရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ေတြကို ဒီထက္ပိုေလွ်ာ့ခ်သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
အရင္တုန္းက ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရာမွာ အမႈတြဲဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္လႊာစုစုေပါင္း ၁၅ ရြက္ေလာက္ ျဖည့္ရပါတယ္။ အခုခုနစ္ရြက္ေလာက္ပဲ ျဖည့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားရာမွာ မွတ္ပုံတင္နဲ႔ သန္းေခါင္းစာရင္းပဲ အဓိကလိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘြဲ႕ရျဖစ္ရင္ EC တြဲေပးဖို႔လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူက အဖြဲ႔အစည္းကျဖစ္ရင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္လိုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုံျခံဳေရးပိုင္း ဆိုင္ရာမွာလည္း ေလွ်ာက္ထားသူေတြရဲ႕ မွတ္ပုံတင္ကို အ၀င္ဂိတ္မွာ Scan ဖတ္တယ္။ ၿပီးရင္ webcam  နဲ႔ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္တယ္။ ၿပီးမွ ၀င္ခြင့္ေပးပါတယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး႐ုံးကို ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေသာ္လည္း ပုံစံ ၁၉ ႐ုံးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၌ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

Source : News-Eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License