မႏၲေလး- ျမစ္ႀကီးနား လမ္းပုိင္းတြင္ ဇူလုိင္ ၂ ရက္မွ စတင္၍ အထက္တန္း အိပ္စင္သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ အထူးရထား အမွတ္ ၃၃ အဆန္ႏွင့္ အမွတ္ ၃၄ အစုန္တုိ႔ကုိ ေျပးဆဲြေနၿပီျဖစ္သည္။ အမွတ္ ၃၃ အဆန္ရထားသည္ မႏၲေလးဘူတာႀကီးမွ မြန္းလဲြ ၁ နာရီတြင္ စတင္ထြက္ခြာျပီး ျမစ္ႀကီးနား ဘူတာသုိ႔ ေနာက္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီတြင္ ဆုိက္ေရာက္သည္။ ထုိ႔အတူ အမွတ္ ၃၄ အစုန္ရထားသည္ ျမစ္ႀကီးနား ဘူတာမွ မြန္းလဲြ ၁ နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္စတင္ ထြက္ခြာၿပီး မႏၲေလးဘူတာႀကီးသုိ႔ ေနာက္ေန႔ နံက္ ၆ နာရီတြင္ ဆုိက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ရထားမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ေျပးဆဲြေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ အမွတ္ ၃၃ အဆန္ရထားသည္ မႏၲေလး ဘူတာႀကီးမွ စေန၊ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတးေန႔မ်ား တြင္လည္းေကာင္း၊ အမွတ္ ၃၄ အစုန္ရထားသည္ ျမစ္ႀကီးနားဘူတာမွ တနဂၤေႏြ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ရက္ျခားေျပးဆဲြေပးေနၿပီး ေရႊဘုိ၊ ေကာလင္း၊ မိုး ညႇင္းႏွင့္ မုိးေကာင္းဘူတာမ်ားတြင္ ရပ္တန္႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္မွတ္ခမ်ားမွာ မႏၲေလးမွ ျမစ္ႀကီးနားအထိ အိပ္စင္လက္မွတ္ တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၁၅,၀၀၀၊ မႏၲေလးမွ မိုးေကာင္း အထိ က်ပ္ ၁၃,၄၀၀၊ မႏၲေလးမွမုိးညႇင္း အထိ က်ပ္ ၁၁,၂၀၀၊ မႏၲေလးမွ ေကာလင္း အထိ က်ပ္ ၆,၉၀၀၊ မႏၲေလးမွ ေရႊဘုိအထိ က်ပ္ ၂,၉၀၀ သတ္မွတ္ ထားသည္။

Source : The Myanmar Post

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License