ဧရာဝတီျမစ္ေရ ေလ်ာ့နည္းခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ လမ္းေလွ်ာက္ျဖတ္ကူးႏုိင္သည္အထိ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၄င္းကိုထိခိုက္ေစေသာ လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကို တားဆီးေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟု သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္တို႔ကဆုိသည္။ ဧရာဝတီျမစ္၏ ေရေဝေရလဲ ေဒသမ်ားတြင္ အဆမတန္သစ္ခုတ္လွဲမႈမ်ား၊ ေရႊအပါအဝင္ ဓါတ္သတၱဳမ်ား အလြန္အကၽြံ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အဓိကတိမ္ေကာလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမစ္ထဲတြင္ ေသာင္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာမႈႏွင့္အတူ ေရေၾကာင္းမ်ားေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ ေရေၾကာင္းေျပာင္းလဲမႈ ပိုမိုခက္ခဲလာျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ ေရႀကီးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေႏြရာသီဆိုရင္ စစ္ကိုင္းရဲ႕တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ဧရာဝတီျမစ္ရဲ႕ ဟိုဘက္ကမ္း သည္ဘက္ကမ္း ေျခလွ်င္ျဖတ္ကူးလို႔ရေနၿပီ။ ေရက ဒူးဆစ္ေလာက္ပဲရွိမယ္။ ေနာက္ၿပီး စစ္ကိုင္းဝန္းက်င္မွာ ဧရာဝတီျမစ္ေရက အရမ္းနည္းေနတဲ့အတြက္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕အတြက္ ေရေပးေဝေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေစတယ္ ဟု FREDA အသင္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးအုန္းက ေျပာသည္။ ယခုဧရာဝတီသည္ ယခင္ကဧရာဝတီႏွင့္ လံုးဝ ကြဲျပားျခားနားသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဗဒသေဘာ၊ လူမႈစီးပြားေရး၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ကူးသန္းသြားလာေရးတို႔အျပင္ သမိုင္းယဥ္ေက်းမႈအျမင္တြင္လည္း လွပပ်ဳိမ်စ္စြာ စီးဆင္းႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေဘးမွာရွိတဲ့ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံေတြေၾကာင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ေပါ့။ ပညာရွင္ေတြနဲ႔တိုင္ပင္ၿပီး ဧရာဝတီကို အႏၲရာယ္ေပးႏုိင္တဲ့ဟာမ်ဳိးဆိုရင္ မလုပ္ၾကပါနဲ႔လို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္ ဟု ျမန္မာငွက္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအသင္းဥကၠ႒ ဦးစိုးညြန္႔က ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ Popular News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License