လာမည့္ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္မ်ား၌ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသည္မ်ား၏ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း တစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ား ေျပးဆြဲေနေသာ ပုဂၢလိက ေလေၾကာင္းလိုင္းေလးခုရွိၿပီး Air Bagan ၊ Air Mandalay၊ Asian Wings ႏွင့္ Air KBZ  တို႔ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသည္မ်ားအတြက္ လက္မွတ္ႏႈန္းထားတိုးျမႇင့္ပါက ယင္းေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားအားလံုး တစ္ေျပးညီတိုးျမႇင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ပြင့္လင္းရာသီတြင္ တိုးျမႇင့္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္မ်ား၏ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ လက္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ားကို ေလေၾကာင္းလုိင္း အခ်င္းခ်င္း ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
“လာမယ့္ရာသီမွာ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသည္ေတြအတြက္ ေလယာဥ္ လက္မွတ္ခေတြ ေစ်းတက္မွာပါ။ ႏႈန္း ထားေတြကိုေတာ့ ညိႇႏိႈင္းေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း တစ္ခုတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။
Asian Wings  ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကလည္း “စီနီယာေလေၾကာင္းလိုင္းေတြက လက္မွတ္ခေတြ တိုးမယ္ဆိုရင္ Asian Wings ေလေၾကာင္းလိုင္းလည္း ပါ၀င္မွာပါ။ လက္မွတ္ခတက္ရင္ အကုန္အတူတူ တစ္ေျပးညီတက္မွာပါ”ဟု ထပ္မံေျပာျပခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသည္မ်ား၏ လက္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္ စီစဥ္ေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းခရီး သည္မ်ား၏ လက္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္ကိုမူ လတ္တေလာအားျဖင့္ စီစဥ္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
Source : News-Eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License