ဧရာ၀တီလင္းပိုင္တို႔၏ ေနထိုင္က်က္စားမႈပံုစံမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ရပ္ရြာမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စက္တင္ဘာလမွ စတင္၍ တစ္လလွ်င္ နွစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး အဖဲြ႔(WCS)တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ နွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလကစၿပီး ဇန္န၀ါရီလအထိကို ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ကြင္းဆင္း ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ပါတယ္။  ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ အေရအတြက္ သတ္မွတ္တာ၊ တစ္ေကာင္ခ်င္းကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာတာ၊ သူတို႔ရဲ႕ ေနထိုင္က်က္စားမႈပံုစံေတြ ေလ့လာတာ၊ ဧရာ၀တီျမစ္ရဲ႕ အေျပာင္းအလဲနဲ႔အတူ သူတို႔အေပၚဘာေတြ ထိခိုက္ႏိုင္လဲဆိုတာ ေလ့လာတာ၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြကို သံုးသပ္တာ၊ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအတြင္းမွာ ရိွေနတဲ့ရြာေတြကို အသိပညာေပးေတြ လုိက္လံ ေျပာျပတာေတြ အဓိကလုပ္ျဖစ္ပါတယ္ ဟု သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး အဖဲြ႕(WCS) မွ ဦးေအာင္မ်ဳိးခ်စ္က ရွင္းျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာရရိွမႈအပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခုဆို ဧရာ၀တီလင္းပိုင္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကို သိလာၾကၿပီလို႔ ဆိုလို႔ရပါတယ္။ ေရလုပ္သားေတြ အေနနဲ႔ ဘယ္လိုအရာေတြက ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ေတြကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိျမင္လာၿပီး ဆင္ျခင္လာၾကသလို ဧရာ၀တီလင္းပိုင္တစ္ေကာင္ ေသဆံုးတာမ်ဳိးကအစ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အေၾကာင္းၾကား ေပးတာမ်ဳိးထိ ေဆာင္ရြက္လာၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါကေကာင္းတဲ့လကၡဏာပါ ဟု ဆက္လက္ သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအား စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းအၾကား၊ မင္းကြန္းႏွင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းၿမိဳ႕အၾကား ၇၄ ကီလိုမီတာ အကြာအေ၀းကို သတ္မွတ္ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ ေလ့လာထားခ်က္ အရ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ၂၁ ေကာင္ ေနထိုင္လ်က္ရိွသည္ဟု သိရိွရသည္။  ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်တိုက္ ေျမာက္ပိုင္း၊ နယူးဂီနီႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ၊ အင္ဒိုနီးရွား မဟာခမ္ျမစ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဂဂၤါျမစ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္႕ႏိုင္ငံ ျဗဟၼပုတၱရျမစ္၊ လာအုိႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ရိွ မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရာ၀တီျမစ္၊ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ ေဒသႏွင့္ ၿမိတ္ကြၽန္းစုတို႔တြင္ ေတြ႕ရိွရသည္။ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားႏွင့္ ေရလုပ္သားမ်ား ပူးေပါင္းငါးဖမ္းသည့္ အေလ့အထမွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာ ေတြ႕ရိွရျခင္းျဖစ္သည္။

Source : News-Eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License