မဟာမဲေခါင္ ျမစ္၀ွမ္းေဒသ ေျခာက္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအိုႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္းကာ ဗီဇာတစ္ခုစနစ္က်င့္သံုးရန္ စီစဥ္ေနရာ လာမည့္ႏို၀င္ဘာလတြင္ ပုဂံၿမိဳ႕၌က်င္းပမည့္ မဟာမဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း ေျခာက္ႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း အစည္းအေ၀းႏွင့္ျပပြဲတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

"မဟာမဲေခါင္ ေျခာက္ႏိုင္ငံေပါင္း ဗီဇာတစ္ခုတည္းစနစ္က မဟာမဲေခါင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲက တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံသေဘာအားျဖင့္ေတာ့ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံေတြ၊  ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနေတြက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔က အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံေတြက အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ပါတယ္"ဟု မဟာမဲေခါင္ေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ နာမည္ေက်ာ္ေကြးျမစ္ကူးတံတားအနီးတြင္ ေတြ႕ရ သည့္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ား။

ဓာတ္ပံု - လြင္ေမာင္ေမာင္


ပုဂံၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ မဲေခါင္ေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အစည္းအေ၀းႏွင့္ ျပပြဲတြင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိေသာ္လည္း အတိအက် မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ "ပုဂံၿမိဳ႕မွာလုပ္မယ့္ အစည္းအေ၀းနဲ႔ ခရီးသြားျပပြဲကာလအတြင္း ဒီကိစၥ ေဆြးေႏြးျဖစ္မျဖစ္ကို အတိအက် မေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး။ ႏို၀င္ဘာလမွဆိုေတာ့ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးလို႔ပါ" ဟု ၎ကဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိမဲေခါင္ေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေျခအေနမွာ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေနရာ ယခု ဗီဇာတစ္ခုစနစ္ ေပၚေပါက္လာပါက ေဒသတြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ယခုထက္ ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ "ကြ်န္မအျမင္ကေတာ့ ခရီးသြားဧည့္သည္ အ၀င္မ်ားလာတာထက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုျမႇင့္တင္မလဲဆိုတာက ပိုၿပီးအဓိကက်တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္ ခရီးသည္ေတြအဆင္ေျပမယ့္ မူ၀ါဒပိုင္းေတြကလည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ မ်ားစြာအက်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ေဒသတစ္ခုနဲ႔ အဲဒီေဒသခံလူေတြရဲ႕ စီးပြားေရးကို ဘယ္လို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အေထာက္ အကူျပဳသလဲဆိုတာက ပိုအေရးႀကီးပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ လူသားႏွင့္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားအက်ဳိးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသြင္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တံ့ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပဳစုထားေသာ စာရင္းအရ ယခုႏွစ္ ပထမေျခာက္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္ ၁၇၂,၂၄၄ ဦး ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ပထမေျခာက္လအ၀င္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၂ ဒသမ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ျမင့္တက္သြားသည္။ ဧည့္သည္အမ်ားစုမွာ အာရွတိုက္ႏိုင္ငံမ်ားမွျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုးမွာ ထိုင္းမွ ၃၅,၄၅၉ ဦး၊ တ႐ုတ္မွ ၁၇,၉၄၄ ဦးႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားမွ ၁၁,၀၀၃ ဦးတို႔ျဖစ္သည္။ ဥေရာပတိုက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၃၉,၇၃၄ ဦး ၀င္ေရာက္လာခဲ့ရာ ေျခာက္လအတြင္း စုစုေပါင္း ဧည့္သည္အ၀င္၏ ၂၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္သြားသည္။ အမ်ားစုမွာ ျပင္သစ္မွ ၉,၄၃၅ ဦးႏွင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးမွာ ဂ်ာမနီမွ ၆,၁၁၉ ဦး ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

Source : Myanmar Times

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License