ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ Downtown ဟိုတယ္တြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔ တြင္တည္းခုိေနၾကေသာ အသက္ ၇ဝ ႏွစ္နီးပါးခန္႔ရွိ ၿဗိတိသွ် ဇနီးေမာင္ႏွံ Eileen ႏွင့္  George Everitt တို႔သည္ အခန္းအတြင္း နွစ္ဦးလံုးတစ္ၿပိဳင္တည္း ေသဆံုးေနၾကေၾကာင္း  ေတြ႕ရွိရသည္။ အေမရိကန္ ကမၻာလွည့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ Pandola အသက္ ၃၃ ႏွစ္သည္လည္း ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ေသဆံုးသြားခဲ့ဖူးသည္။ ဟုိတယ္တြင္းရွိေရကူးကန္မွ ေရကူးၿပီးျပန္လာခ်ိန္တြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္န႔တြင္လည္း နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသား Sarah Carter အသက္ ၂၃ ႏွစ္သည္ ထုိင္းဧည့္ႀကိဳတစ္ဦးတုိ႔ႏွင့္အတူ ထူးဆန္းစြာ ေသဆံုးသြားခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ နွစ္ဦးပိုင္း ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ကေနဒါႏုိင္ငံသား ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ Bill Mah သည္ ထုိ Dwontown ဟိုတယ္ ေပၚတြင္ပင္ ထူးဆန္းစြာ ေသဆံုးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕တစ္ခုဖြဲ႕၍ လူ၆ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရျခင္းကို စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထိုဟိုတယ္ကိုလည္း ပိတ္ထားခဲ့ၾကသည္။ ၅ လခန္႔ၾကာအထိ စစ္ေဆး ၿပီးေနာက္ WHO ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႀကီး၏ အစီရင္ခံစာအရ ထိုင္းင္ငံေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ အသိေပးထုတ္ျပန္ခဲ့သည္မွာ ၄င္းတို႔သည္ အမည္ေဖာ္မျပႏုိင္ေသာ အဆိပ္တစ္မ်ဳိးေၾကာင့္   ေသဆံုး သြားခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတီဗီမ်ားမွ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ၄င္းအဆိပ္မွာ ၾကမ္းပိုး သတ္ေဆး Chlorpyrifos ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။ ၄င္းတို႔တည္း ခုိေနေသာ အခန္းထဲတြင္ ထုိပိုးသတ္ေဆး သံုးထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ဆိုသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ သံုးသည့္ အင္းဆက္သတ္ေဆးမ်ားကို စနစ္တက်စစ္ေဆးမႈ အထူးပင္လုိအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License