အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္း MAI သည္ ႏုိင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ေရာင္းခ်သည့္ Online Ticket စနစ္ကို အမ်ားျပည္သူသုိ႔ စမ္းသပ္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၁၇-၈-၂၀၁၁ ရက္က သိရသည္။ ထုိသုိ႔ စမ္းသပ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို ၁၅-၈-၂၀၁၁ ရက္ တစ္ရက္တည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ရက္တည္း စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။ သြားဖုိ႔လာဖုိ႔ရွိၿပီး သိလုိက္တဲ့သူေတြက ဝယ္ၾကတယ္လုိ႔ သိရတယ္ဟု Nice Fare မွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။ 

MAI ေလေၾကာင္းလုိင္းအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ Online Ticket စနစ္ကို အမ်ားျပည္သူသို႔ စမ္းသပ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္-ဘန္ေကာက္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၁ ေဒၚလာ၊ ဘန္ေကာက္-ရန္ကုန္အတြက္ ၉၄ ေဒၚလာ၊ ရန္ကုန္-ဘန္ေကာက္-ရန္ကုန္ႏွင့္ ဘန္ေကာက္-ရန္ကုန္-ဘန္ေကာက္အတြက္ ေဒၚလာ ၁၅၀၊ ရန္ကုန္-စင္ကာပူ-ရန္ကုန္အတြက္ ၁၉၈ ေဒၚလာ၊ စင္ကာပူ-ရန္ကုန္- စင္ကာပူအတြက္ ၁၆၈ ေဒၚလာ၊ ရန္ကုန္-ကြာလာလမ္ပူ-ရန္ကုန္အတြက္ ၁၇၄ ေဒၚလာ၊ ကြာလာလမ္ပူ-ရန္ကုန္-ကြာလာလမ္ပူအတြက္ ၁၂၄ ေဒၚလာ၊ ရန္ကုန္-ကြမ္က်ိဳးအတြက္ ၂၃၉ ေဒၚလာစီ၊ ရန္ကုန္- စီယမ္ရိ-ရန္ကုန္အတြက္ ေဒၚလာ ၁၆၀၊ စီယမ္ရိ-ရန္ကုန္-စီယမ္ရိအတြက္ ေဒၚလာ ၁၃၀ ေလွ်ာ့ခ်၍ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားတြင္ အေၾကြးဝယ္ကတ္စနစ္ မရွိေသာ္လည္း ေလေၾကာင္းလုိင္း သတ္မွတ္သည့္ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ဘဏ္မ်ားမွ အေၾကြးဝယ္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ MAI ေလေၾကာင္းလိုင္း အေနျဖင့္ Online Ticket စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရး ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုမွ စတင္စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ စမ္းသပ္မႈအရ ေအာင္ျမင္မႈရရွိပါက ျပည္တြင္း၌ ေရာင္းခ်ရန္ အဆင္မေျပႏုိင္ေသးေသာ္လည္း ျပည္ပတြင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License