ယခုႏွစ္ ခရီးသြားရာသီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ ပတ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္ ၆,၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ပုဂၢလိကခရီးသြားလုပ္ငန္း အသိုိင္းအ၀ုိင္းက ေျပာသည္။
“အစုိးရပုိင္းကေတာ့ ငါးသိန္းေလာက္ လာမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ မွွန္းထားတာ ေျခာက္သိန္း ေက်ာ္ႏုိင္တယ္”ဟု Myanmar Tourism Board (MTB) ဒုဥကၠ႒ဦးလွ ေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။
လတ္တေလာ အေနအထားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚစိတ္၀င္စားမႈမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမင့္ တက္လာၿပီး ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား၏ website မ်ားသုိ႔၀င္ေရာက္ၾကည့္ ႐ႈေလ့လာမႈမွာ ႏွစ္သန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း နာမည္ႀကီး ပုဂၢလိကခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာပာသည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License