မႏၲေလးၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္လည္ ပတ္သည့္ ျပည္ပခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားသည္ မရမ္းၿခံေမာ္ေတာ္ဆိပ္ရွိ ျပည္ပ ခရီးသြား ဧည့္သည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ေရယာဥ္အသင္းမွ ေမာ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ မင္းကြန္းသုိ႔ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး သြားေရာက္ လည္ပတ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ဧရာ၀တီျမစ္ေရ တက္ခ်ိန္ျဖစ္ေန၍ ျမစ္ဆိပ္အတက္အဆင္းျပဳလုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိေသာေၾကာင့္ သြားလာမႈနည္းပါးေၾကာင္း၊ ဧည့္လာမ်ားသည့္ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရက်ခ်ိန္ျဖစ္၍ ဧည့္လာပုိ႔ႏုိင္ေၾကာင္း ဧည့္လမ္းၫႊန္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
မႏၲေလးမွ မင္းကြန္းသုိ႔ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ပုိ႔ေဆာင္ေပးေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ေရယာဥ္အသင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ ၂၉ စီးသာရွိသည္။ ျပည္ပခရီးသည္ အလုံးအရင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္လာပါက ေျပးဆဲြသည့္ ေမာ္ေတာ္အင္အားႏွင့္ လုံေလာက္မည္မဟုတ္ဘဲ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ မႏၲေလးမွ မင္းကြန္းသုိ႔ အသြားအျပန္ခရီးအတြက္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသည္ တစ္ဦးကုိ က်ပ္ ၅၀၀၀ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။ စီးလုံးငွားလွ်င္ တစ္ဦးမွ သုံးဦးအထိ က်ပ္ ၂၅,၀၀၀၊ သုံးဦး ႏွင့္အထက္ ငွားလွ်င္က်ပ္ ၃၀,၀၀၀ ျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မင္းသုတ

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License