မီးရထားလက္မွတ္ခမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေတာ့မည္ျဖစ္ကာ ယင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ထိုက္တန္ေအာင္ တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ထုိသို႔ လက္မွတ္ခ တိုးျမႇင့္ရာတြင္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား လက္မွတ္ခ ၁၀ က်ပ္ကို က်ပ္ ၅၀အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အေဝးေျပးလက္မွတ္ခကို တစ္မုိင္လွ်င္ ေလးက်ပ္အစား ၁၂ က်ပ္သို႔ လည္းေကာင္း တိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ မီဒီယာေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ရထားဝင္ေငြရဲ႕ ၅၆ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ဆီဖိုးအျဖစ္ သံုးေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူတစ္ေယာက္ကို ၿမိဳ႕ပတ္က လက္မွတ္ခ ၆၅ က်ပ္ေလာက္က်တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၅၅ က်ပ္ေလာက္ ႐ႈံးေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က က်ပ္ ၁၀၀ ေလာက္ေတာ့ မတိုးပါဘူး။ က်ပ္ ၅၀ အထိပဲတိုးမွာျဖစ္ပါတယ္ ဟု ဦးေအာင္မင္းက ဆိုသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္သို႔လည္း တင္ျပမည္ျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကသို႔ မလႊဲေျပာင္းမီပင္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုးမယ့္လက္မွတ္ခနဲ႔ ကိုက္ေအာင္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ လမ္းျပင္တာေတြကို တိုးလုပ္ေပးမွာပါ။ အခုႏႈန္းအရဆို ဝန္ေဆာင္မႈကို သံုးဆေလာက္ တိုးလုပ္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License