ပုဂံေဒသဇီးအုိေက်းရြာအား အမွတ္တရပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေသာ ေက်းရြာအျဖစ္ျပဳလုပ္ၿပီး ခရီးသြားဧည့္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္တရပစၥည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။ ဇီးအုိရြာေဘးမွာ အင္ၾကင္းေတာရွိတယ္။ အဲဒီအင္ၾကင္းေတာ ကအင္ၾကင္းေက်ာက္ေတြကို အမွတ္တရပစၥည္းအေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ႏုိင္ငံျခားကပညာရွင္ေတြကို ေခၚယူၿပီး နည္းပညာျပသေပးသြားဖုိ႔ရွိတယ္။ အဲဒီေက်းရြာတစ္ရြာလုံးက လူေတြအလုပ္အကိုင္ ရရွိသြားေအာင္ေပါ့။ အားလုံးကို အသင္းအေနနဲ႔ပဲ ပံ့ပိုးေပးသြားမွာပါ ဟု အမွတ္တရပစၥည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ဇီးအုိေက်းရြာေဘးရွိ အင္ၾကင္းေတာမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိၿပီး ဧက ၄ဝဝ ေက်ာ္က်ယ္ဝန္းသည္။ ထြက္ရွိလာေသာ အင္ၾကင္းေက်ာက္မ်ားကို အမွတ္တရပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ျပဳလုပ္ဆြဲေဆာင္မည္ျဖစ္ကာ အဆုိပါအင္ၾကင္းေတာအတြင္း စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသု႔ိေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇီးအုိေက်းရြာမွဦးညီညီက 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ အင္ၾကင္းေက်ာက္ေတြ တစ္ပုံႀကီးရွိတယ္ အဲဒါေတြကို ေက်ာက္စက္နဲ႔ပိုင္းၿပီး ႐ုပ္တုေတြထုမယ့္စနစ္ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကို သင္ေပးမွာပါ။ စက္ကိရိယာေတြကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးမယ္ေျပာတယ္။ ေဒသထြက္ေတြ အကုန္လံုးကို အမွတ္တရပစၥည္းျဖစ္ေအာင္ ထုတ္လုပ္သြားမွာပါဟု ေျပာသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားတြင္ လက္ရွိလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ထန္းတက္၊ ထန္းလ်က္ခ်က္လုပ္ငန္းမွာ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ အၿပီးလုပ္ေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ ထုိအလုပ္နားခ်ိန္တြင္ အဆုိပါလက္မႈ ပညာကိုျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ရြာသူရြာသားမ်ား ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ား ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အမွတ္တရပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေက်းရြာအျဖစ္လာမည့္ ခရီးသြားရာသီအမီ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အမွတ္တရပစၥည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမ်ားကိုလည္း ဇုန္အလုိက္ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ရွိေၾကာင္း လည္းအသင္းမွ သိရသည္။ အသင္းမွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက လက္မႈပညာျဖစ္တဲ့ ပန္း ၁ဝ မ်ဳိးကို လက္ရွိမွာထုတ္လုပ္ေနေသးတဲ့ ေက်းရြာေတြ၊ ၿမဳိ႕နယ္ေတြနဲ႔ ခရီးသြားမ်ားျပားတဲ့အထင္ကရၿမိဳ႕ ေတြမွာ အသင္းဖြဲ႕စည္းသြားဖို႔ရွိတယ္ ဟု ေျပာသည္။

လတ္တေလာတြင္ ရန္ကုန္၌ အမွတ္တရပစၥည္းလုပ္ငန္းရွင္အသင္းဝင္ ၄၄ ဦးျဖင့္ အသင္းဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အသင္းမွ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားေလ့လာမႈမ်ား ေစလႊတ္ရန္ရွိသလို ႏုိင္ငံျခားထုတ္လုပ္သူမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ဖိတ္ေခၚမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဝယံမုိးျမင့္၊ ေမဇင္ဝင္း

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License