ေအာက္တိုဘာလတြင္ MAI ၏ ငါးစင္းေျမာက္ေလယာဥ္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေလယာဥ္ ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ဖႏြမ္ပင္ခရီးစဥ္သစ္ကို တိုးခ်ဲ႕ပ်ံသန္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း MAI ၏ Marketing မန္ေနဂ်ာ မေအးမရသာက ေျပာျပခဲ့သည္။

"ငါးစင္းေျမာက္ေလယာဥ္ေရာက္တာနဲ႔ ရန္ကုန္-ဆီယမ္ရိ- ဖႏြမ္ပင္ ခရီးစဥ္သစ္ကို စပ်ံမွာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိခရီးစဥ္ေတြလည္း ေခါက္ေရတိုးေျပးဆြဲမႈေတြ လုပ္သြားမွာပါ"ဟု မေအးမရသာက  ဆိုပါသည္။ MAI ၏ငါးစင္းေျမာက္ေလယာဥ္အျဖစ္ ခရီးသည္ ၂၂၀ဦးဆံ့ Air Bus A 321 ေလယာဥ္ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ကာ ခရီးစဥ္သစ္တိုးခ်ဲ႕ပ်ံသန္းျခင္းႏွင့္ လက္ရွိေျပးဆြဲေနသည့္ ခရီးစဥ္ေခါက္ေရမ်ား တိုးျမႇင့္ပ်ံသန္းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။


Source : News-Eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License