ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၆ ခုက ႏုိင္ငံျခားေငြလဲ ေကာင္တာမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သိမ္ျဖဴလမ္းတြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားျပားလြန္းေနေၾကာင္း သိရသည္။
“သိမ္ျဖဴႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရးစင္တာ” အမည္ရွိ အဆိုပါေငြလဲလွယ္ရာဌာနတြင္ သတ္မွတ္ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္သူမ်ားစာရင္းကုိ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနထံ တုိက္ရုိက္ အစီရင္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ားကို လဲလွယ္ၾကရာတြင္ ၀င္ေငြရရွိခဲ့သည့္နည္းလမ္းႏွင့္ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ျပသရန္လည္း စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားသည္ဟု သူကဆုိသည္။

“က်ပ္ သိန္းတေထာင္နဲ႔အထက္ ေဒၚလာလာ၀ယ္တဲ့သူေတြကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဌာနဆီ သတင္းပုိ႔ရမယ္။ အဓိက ေငြမည္းခ၀ါခ်ေတြမျဖစ္ေအာင္ပါ” ဟု ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ခြင့္ရထားသည့္ အင္း၀ဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြ လာေရာင္း၀ယ္သူတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ပါက မွတ္ပုံတင္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ပါက ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပရမည္ျဖစ္ကာ မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ မိတၱဴယူထား၍ ကြန္ပ်ဴတာစာရင္းသြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚလာအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္သူတုိင္း လက္မွတ္ထုိးေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အဆိုပါေငြလဲစင္တာတြင္ FEC၊ ယူရုိေငြ၊ စင္ကာပူေဒၚလာႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာတို႔ကို လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ေစ်းႏႈန္း ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ ေရာင္း၀ယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ FEC ကုိ အမ်ားျပည္သူအားလုံး ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေငြလဲစင္တာတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားရာ ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္ေန႔က FECတယူနစ္ ၀ယ္ေစ်း ၈၃၀က်ပ္၊ ေရာင္းေစ်း ၈၃၄ က်ပ္၊ အေမရိကန္တေဒၚလာ ၀ယ္ေစ်း ၈၃၀ က်ပ္၊ ေရာင္းေစ်း ၈၃၄ က်ပ္၊ တယူရုိလွ်င္ ၀ယ္ေစ်း ၁၀၈၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူတေဒၚလာလွ်င္ ၀ယ္ေစ်း ၆၃၅ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္ ၆ ခုက ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ တရားမ၀င္ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေစ်းကြက္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေျခစိုက္ စီးပြားေရးသမားမ်ားကေျပာသည္

“၀င္ေငြရလမ္း ျပရမွာတုိ႔ဘာတို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြက ရွိေနေတာ့ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္က ဆက္ၿပီးရွိေနမွာပါ။ ေငြလဲတဲ့ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ တရား၀င္ေစ်းကြက္နဲ႔ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္ တူလိမ့္မယ္။ တရား၀င္ေစ်းကြက္က လြတ္လပ္မႈမရွိေတာ့ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္က အမ်ားႀကီးအားသာႏုိင္တယ္။ ပုိၿပီးအလုပ္ျဖစ္ေနဦးမယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) မွ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္တဦးကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္သည္ ကေမာၻဇဘဏ္၊ CB ဘဏ္၊ အင္း၀ဘဏ္၊ ျမ၀တီဘဏ္၊ ျမန္မာ့စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့အေရွ႕တုိင္းဘဏ္ စုစုေပါင္း ဘဏ္ ၆ ခုကို ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ လိုင္စင္မ်ား ခ်ထားေပးခဲ့သည္။

Source : Irrawaddy

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License