ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေနာ္ေ၀ကမၻာ လွည့္ဧည့္သည္ မ်ားသြားေရာက္လည္ ပတ္ရန္ ကန္႔သတ္ ထားေသာစည္းမ်ဥ္း မ်ားကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေမလမွ စတင္ကာ ဖယ္ရွား လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေနာ္ေ၀ ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး H.E Mr. Espen Barth ကဆိုသည္။

“ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံအေနနဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြအေပၚ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ေပၚလစီေတြကို ဖယ္ရွားၿပီး ျမန္မာနိင္ငံသို႔ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ အားေပးေနပါတယ္” ဟု ေနာ္ေ၀ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး H.E Mr. Espen Barth  ကေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟို တယ္၌ ေအာက္တိုဘာ ၈ရက္ ေန႔တြင္ ျပည္တြင္းမီဒီယာ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး  H.E Mr. Espen Barth က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

H.E Mr. Espen Barth သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္က ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေဌးေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္ေရးအတြက္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚျပသေရး၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License