ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေနရာ ၈ ခုတြင္ ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရန္ကုန္ဇုန္) ဥကၠ႒ဦးတင္ဝင္းကေျပာၾကားသည္။ "ေနရာ ၈ ေနရာကိုေတာ့ သြားၾကည့္ၿပီးပါၿပီ။ ဟိုတယ္ေဆာက္ခြင့္ရဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာကို တင္ျပထားပါတယ္"ဟု ယင္းပုဂၢိဳလ္က ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။
ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ေနရာ ၈ ေနရာမွာ သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္ ကုန္သည္လမ္းေထာင့္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခုပူးေပါင္း႐ံုးစိုက္ခဲ့သည့္ အေဆာက္အအံု၊ ၄၇ လမ္း City Mart ရွိရာ အေဆာက္အအံု၊ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္းေထာင့္ရွိ ေလးထပ္အေဆာက္အအံု၊ ပုဇြန္ေတာင္လမ္းေပၚရွိ ကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန အေဆာက္အအံု၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အလံုလမ္းေပၚရွိ ဆယ္ထပ္အေဆာက္အအံု၊ လိႈင္ကတၠသိုလ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ဒူးယားေဆာင္ႏွင့္ ပုပၸားဆာင္တို႔ ျဖစ္သည္။ ၄င္းေနရာ ၈ ေနရာသည္ ေဈးကြက္အရ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေနရာေကာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရပါက ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမ်ား ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းတြင္ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ႏိုင္ငံမွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

Source : Yoyarlay

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License