ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ ဝန္ႀကီးမ်ားရံုးအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အၿပီးအပိုင္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဘုတ္အဖဲြ႕မွ သိရသည္။ “ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း လႊဲေျပာင္း ေပးလုိက္တာပါ။ ဆုိလုိတာက ဟုိတယ္မလုပ္ေတာ့ဘူးေပါ့” ဟု ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဘုတ္အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ေျပာသည္။ ယင္းအေဆာက္အအံုကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ကိုယ္တုိင္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ ေပးအပ္မႈကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ယင္းဝန္ႀကီးမ်ားရံုးကို အေလးထားသည္မွာ ေပၚလြင္ေနေၾကာင္း၊ သမုိင္းအစဥ္အလာအရ ျပယုဂ္အေနျဖင့္သာ ထားရွိသင့္သည္ကို လက္ခံသည့္သေဘာ ရွိေနေၾကာင္းကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္၊ ဗိသုကာပညာရွင္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕တုိ႔မွ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသင့္သည့္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံု ၁၈၉ လံုးရွိသည့္အနက္ ထုိဝန္ႀကီးမ်ားရံုးမွာ အေဆာက္အအံု ႀကီးမားျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ က်ယ္ျပန္႔ျခင္းႏွင့္ သမုိင္းအစဥ္အလာ ႀကီးမားျခင္းတုိ႔ ရွိသည့္အတြက္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ေနသည္ဟု ေျပာဆုိ၍ ရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အတြင္းပိုင္းက ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေလ့လာစဥ္အခါကလည္း မူလယဥ္ေက်းမႈ လက္ရာမ်ားအတုိင္း ရွိေနသည္ကို အထင္အရွား ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ား အသင္း၏ နာယက ဦးသန္းတင္ေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ Popular News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License