ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏုိင္ငံမ်ားမွ ၀င္ေရာက္လာမည့္ ခရီးသြားမ်ားအား ရန္ကုန္ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ မႏၲေလး တံတားဦး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္နွင့္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္ျဖစ္သည့္ တာခ်ီလိတ္(၀မ္ပုံ)တို႔တြင္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာျဖင့္ ျပည္၀င္ခြင့္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိပါသည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရး ကြန္ဖရင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ အာဆီယံေဒသႀကီးကို တစ္ခုတည္းေသာ ခရီးစဥ္ေဒသအျဖစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးတင့္ဆန္းက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ပထမပတ္အတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ ၀င္ေရာက္မႈ အဆင္ေျပလြယ္ကူေရးေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္ ေလးႏုိင္ငံအတြက္ အေလ့အက်င့္ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳ ေကာင္းမ်ား ရရွိေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေလးႏုိင္ငံခရီးစဥ္တစ္ခု(Four Countries One Destination) အျဖစ္ စတင္က်င့္သုံးရန္ ညႇိႏႈိင္းေနေၾကာင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ မ်ားမွ ၀င္ေရာက္လာမည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသည္မ်ားအား ရန္ကုန္ေလဆိပ္၊ မႏၲေလးေလဆိပ္၊ နယ္စပ္၀င္ေပါက္ ျဖစ္ေသာ တာခ်ီလိတ္(၀မ္ပုံ)တို႔တြင္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာျဖင့္ ျပည္၀င္ခြင့္ေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ လာေရာက္မည့္ ျမန္မာသံ႐ုံးမရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာမ်ားကိုဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန မွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္စနစ္ကို အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ 

ယင္းစနစ္မွာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလဆန္းမတိုင္မီအထိ အသုံးျပဳခဲ့ေသာစနစ္ျဖစ္ၿပီး ေမလဆန္းတြင္မူ ႀကိဳတင္စီစဥ္ရန္မလိုသည့္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာမ်ားကို ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာေလဆိပ္ႏွင့္ မႏၲေလးတံတား ဦးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တို႔တြင္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ စတင္၍ ဆုိက္ေရာက္ ဗီဇာထုတ္ေပးမႈကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းခဲ့ကာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈအစား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေျပာင္းလဲ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္မူ ယခင္စနစ္ကိုျပန္လည္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Source : News Eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License