ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ နယ္နမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ျမန္မာ-အိႏိၵယနယ္စပ္ ျပည္နယ္ေလးခုမွ အိႏိၵယႏုိင္ငံသားမ်ားကို ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ ဗီဇာမလိုဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၁၆ ကီလိုမီတာ အကြာအေဝးကို ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက သြားလာခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတာဝန္ရွိသူမ်ား ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ အိႏိၵယသမၼတႏုိင္ငံမွလည္း ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက မီဇိုရမ္၊ မဏိပူရ္၊ နာဂေဒသႏွင့္ အာရမ္နာခ်ယ္ပရာဒက္ရွ္ တို႔တြင္ ၁၆ ကီလိုမီတာ အကြာအေဝးအတြင္း ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မလိုဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကိုလည္း သြားလာခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသို႔ သြားလာသည့္ ျမန္မာ၊ အိႏိၵယ ႏွစ္ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ဗီဇာမလိုဘဲ သတ္မွတ္အကြာအေဝးအတြင္း အမ်ားဆံုး တစ္ပတ္ၾကာ ေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ နယ္စပ္ျပည္နယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွားပါးသစ္ခြမ်ဳိးစိပ္မ်ား၊ တိရစာၦန္ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ သားေရမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ စႏၵကူးန႔ံသာမ်ား တရားမဝင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းကာ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။ နာဂေဒသ၊ မဏိပူရ္၊ မီဇိုရမ္ႏွင့္ အာရမ္နာခ်ယ္ပရာဒက္ရွ္နယ္စပ္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ၁၆၄၀ ကီလိုမီတာ နယ္နမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း 7 Day News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License