ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သင့္ေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားမွာ မသိနားမလည္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးေနရၿပီး ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္မ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာတမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။ စာတမ္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚလိႈင္ေမာ္ဦးက ဂ႐ုမစိုက္၊ နားမလည္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ အေမြအႏွစ္ေတြ ဆံုး႐ံႈးရတဲ့ ျပႆနာ ရွိတယ္ဟုဆိုသည္။

ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ဟု ေခၚဆိုရာတြင္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပသႏိုင္ေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္ျပသ၍ မရႏိုင္ေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားရွိသည္ဟု စာတမ္းရွင္က ေျပာျပခဲ့ၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သင့္သည္ဟု ဆိုသည္။ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပသႏိုင္ေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားမွာ သဘာဝ အရပင္ျဖစ္ေစ၊ လူမ်ားတည္ေဆာက္၍ျဖစ္ေစ ေပၚေပါက္လာေသာ ေရေျမသစ္ပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေရွးေဟာင္း အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ သမိုင္းဝင္ ေရွးေဟာင္း ေစတီပုထိုးမ်ား၊ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ကိုလိုနီေခတ္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ လူေန အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ လက္ဆင့္ကမ္းရမည့္ အေမြအႏွစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပလို႔မရတဲ့အခ်က္ေတြက ေရေျမသစ္ပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေဆာက္အအံုေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ လူေတြရဲ႕ သြားလာလႈပ္ရွား အသံုးျပဳေနမႈေတြ၊ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ လူေတြရဲ႕ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြဟာလည္း လက္ဆုပ္လက္ ကိုင္ျပလို႔မရတဲ့ အေမြအႏွစ္ေတြပါ ပဲဟု ေဒၚလိႈင္ေမာ္ဦးကေျပာသည္။

စိမ္းလန္းမႈ ရွိၿပီးသားျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ျမစ္၏ ျမစ္ကမ္းပါးတစ္ေလွ်ာက္၊ ကန္ေတာ္ႀကီး၊ အင္းယားကန္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေလွာ္ကားကန္ပတ္ဝန္းက်င္ စေသာ Public Space ေနရာမ်ားႏွင့္ ေရႊတိဂံုဘုရား၊ ဆူးေလဘုရား၊ ဗိုလ္တေထာင္ ဘုရားႏွင့္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ကဲ့သို႔ ေသာ္ အမ်ားျပည္သူဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသာ Open Space ေနရာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ "ျပည္သူ႔ရင္ျပင္လို ေနရာမ်ိဳးမွာနားမလည္ဘဲ အေဆာက္အဦးတစ္ခုခု ဒါမွမဟုတ္ အခြ်န္ထိုးထိုး ေထာင္ေထာင္တစ္ခုခု လုပ္ခဲ့ရင္ ျမင္ကြင္းေတြ ပိတ္ကုန္မယ္။ ထိန္းသိမ္းရမယ့္ ဧရိယာဆိုတာ ရွိတယ္။ ဒါကို သေဘာမေပါက္ဘဲနဲ႔ တစ္ခုခုသြားေဆာက္လိုက္ရင္ အေနအထားေတြ ေျပာင္းကုန္တယ္" ဟု ေဒၚလိႈင္ေမာ္ဦးက ဆိုသည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သစ္ပင္မ်ားေလ်ာ့က်သြားကာ စိမ္းလန္းမႈမ်ား ဆံုး႐ံႈးလာျခင္း၊ ၿမိဳ႕ထဲဧရိယာတြင္ ေနထိုင္ရမည့္ လူဦးေရထက္ ပိုမိုေနထိုင္လာျခင္းေၾကာင့္ လူဦးေရ က်ပ္သိပ္ကာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ရွိလာျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လံုေလာက္ေသာ လူသြားစႀကႍမ်ား မရွိျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားျပားလာျခင္း၊ ေရစီးေရလာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရဝပ္မႈမ်ားရွိလာျခင္း၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ အသံဆူညံမႈမ်ား ရွိလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

စာတမ္းရွင္ ေဒၚလိႈင္ေမာ္ဦးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟာ ေရရွည္မွာ ဘာအေနနဲ႔ ဆက္ၿပီးရပ္တည္မလဲ။ စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္အေနနဲ႔ ရပ္တည္ဖို႔ ဘာေတြလိုအပ္မလဲ။ လူေတြအေနနဲ႔ ဘာသာေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနႏိုင္တဲ့ ရပ္ဝန္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာမလား။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ျပည္တြင္းဆိပ္ကမ္းေတြ ရွိသလို ျပည္ပကိုတင္ပို႔တဲ့ ဆိပ္ကမ္းေတြလည္း ရွိတယ္။ ေရႊတိဂံုဘုရားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ ဘာသာေရးအရ အေရးပါတဲ့ ၿမိဳ႕တစ္ခုျဖစ္မလား၊ စဥ္းစားသင့္တာေပါ့ဟု ဆိုသည္။ ၄င္းက ဆက္လက္၍ ေကာင္းကြက္အေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈအရ စိတ္ဓာတ္ကေလးေတြ အခုအခ်ိန္အထိရွိေနတယ္။ ငယ္တဲ့သူက ႀကီးတဲ့သူကို ႐ိုေသတာ၊ ႀကီးတဲ့သူက ငယ္တဲ့သူကို ေစာင့္ေရွာက္တာ၊ မိသားစုအလိုက္ေပါ့။ မိဘနဲ႔ သားသမီး ဘိုးဘြားဘီဘင္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေစာင့္ေရွာက္တတ္တဲ့ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ လူမႈေရး ဓေလ့စ႐ိုက္ေတြက အခုထိ က်န္ရွိေနေသးတာေတြ႕ရတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အဆင္ ေျပေျပေနႏိုင္တဲ့ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ေလး တစ္ခု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိေနေသး တယ္ဟုဆိုသည္။

ထက္နိုင္ေဇာ္
Source : Venus News Journal

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License