ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္လမ္း အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာေကာလိပ္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာသင္တန္း (Diploma in Tourism Studies and Management DTSM) ကို ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းခ်ိန္သည္ ကိုးလျဖစ္၍ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရွိၿပီးသူမ်ာသာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး အသက္အကန္႔အသတ္မရွိဟု သိရွိရသည္။ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားမွအပ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ နံႏက္ ၇ နာရီမွ ၉ နာရီအထိ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါသင္တန္းသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ သင္တန္း၀င္ခြင့္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာေကာလိပ္၊ ကုန္သည္လမ္း ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖုန္း- ၀၁-၂၉၂၅၆၆ (ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန) ဖုန္း- ၂၉၁၉၁၀ (ေငြစာရင္းဌာန)၊ ဖုန္း- ၂၀၀၆၃၉ (ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး႐ံုးခန္း)တုိ႔သုိ႔ ဆက္သယ္စံုစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမ၀တီ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge 

2 Comments:

  1. ကိုထြဋ္ said...
    ထပ္တက္ခ်င္ေသးတယ္...ဒီပလိုမာ လိုခ်င္ထွာ...
    Lyn Lyn said...
    ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူတိုင္း တက္ေရာက္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License