ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အစိုးရဧည့္ေဂဟာ အပါအဝင္ အေဆာက္အအံုေဟာင္း ၁၀ လံုးကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဟိုတယ္စီမံကိန္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ားအား ပိုမို ဆြဲေဆာင္မႈ ရရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ဇုန္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးကို အဆင့္မီဟိုတယ္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဆြဲေဆာင္မႈ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ တည္ေနရာကလည္း အခ်က္အခ်ာက်တယ္။ အထင္အရွားဆံုးျဖစ္တဲ့ ေရႊတိဂံုဘုရားကိုလည္း နီးနီးေလးျမင္ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံျခားဧည့္ေတြက ကိုလိုနီေခတ္၊ အဂၤလိပ္ေခတ္၊ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္က အေဆာက္အအံုပံုစံေတြကို ပိုသေဘာက်တဲ့ သေဘာရွိတယ္။ အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ႏိုင္ငံျခားဧည့္ေတြ ပိုအဝင္မ်ားလာေတာ့ အခုလိုလုပ္သင့္ပါတယ္ဟု ၄င္းက အတည္ျပဳေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါအေဆာက္ အအံုေဟာင္းမ်ားအား အထပ္ျမင့္ ထပ္မံတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းႏွင့္ မူလပံုသဏၭာန္ ပ်က္သြားေအာင္ မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းကို အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က အတြင္းပိုင္းေတြ ျပဳျပင္တာေတြက မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ့္သေဘာပါ။ ဒါေပမဲ့ အျပင္ပံုစံေတြကိုေတာ့ လက္ရွိအတိုင္းပဲ ထားသင့္တယ္။ သေဘာဝေရာ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိခိုက္ေစမယ့္ အရာေတြကိုေတာ့ ေရွာင္သင့္တယ္ဟု ဆိုသည္။

လ်ာထားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ မီးရထားႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဌာန စုေပါင္းရုံး ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ City Mart ကုန္တိုက္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝနႀ္ကီးဌာန၏ အေဆာက္အအံု အမွတ္ ၅၆၉/၅၇၇ ေက်ာက္တံတား၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၏ အေဆာက္အအံုအမွတ္ ၁၉၁/၁၉၃ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ၊္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႕နယ္ ရွိစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အေဆာက္အအံုအမွတ္ ၁၆၉၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အစိုးရဧည့္ေဂဟာ အေဆာက္အအံု အမွတ္ ၂၅၀/ ၂၅၆/၂၆၈ ဒဂၿံုမိဳ႕ နယ၊္ သပၸံနည္းပညာဝနႀ္ကီးဌာန၏ ဒူးယားေဆာင္ႏွင့္ ၄င္းထမင္းစားေဆာင္၊ ပုပၸါးေဆာင္ႏွင့္ ၄င္းထမင္းစားေဆာင္ လႈိုင္ျမိဳ႕နယ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ ေျမေနရာ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေထာက္ႀကံ႔ ဧရိယာတစ္ဝိုက္ရွိ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမေနရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီအစိုးရလက္ထပ္ တိုးခ်ဲ႕တာေတြ၊ ေလလံပစ္တာေတြ မ်ားလာၿပီလို႔ ယူဆရတယ္။ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုေတြရဲ႕ ျပယုဂ္ေတြကိုေတာ့ မထိခိုက္ေစခ်င္ဘူး။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ယွဥ္ၿပီး တည္ေဆာက္သြားမယ္ဆိုရင္ တိုးတက္လာမယ့္ လမ္းစလို႔ ဆိုရမွာေပါ။့ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မီဆိုရင္ ျပည္ပ ဧည့္သည္ေတြအားလံုးကို ပိုဆြဲေဆာင္တဲ့ အပိုင္းတစ္ခုပါ” ဟု ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ငန္းကုိ ၁၀ႏွစ္နီးပါး ျပဳလုပ္ လာခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။ လက္ရွိ၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဧရိယာတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာ ၁၈၁ ယူနစ္သာရွိေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားဝန္ႀကီးဌာန၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

Source : Popular News

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License