ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူထုစီးပြားေရး အေျခခံ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း (CBT)စတင္ပါက ပုဂံႏွင့္ ကေလာေဒသသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ "CBTဆိုတာက ေဒသခံေတြနဲ႔ေနတယ္။ သူတို႔လုပ္ငန္းကို ေလ့လာတယ္။ ညအိပ္တယ္။ သဘာဝ အတိုင္းေနတာမ်ိဳးပါ။ ဒီမွာမရွိေသးဘူး။ ႀကိဳးစားေနတဲ့အဆင့္ပဲ ရွိတယ္။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာ ေအာင္ျမင္ေနၿပီ" ဟု ယင္းပုဂၢိဳလ္ကဆိုသည္။ CBT လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ပါက ႏိုင္ငံျခား ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရး၊ အစားအေသာက္၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ သန္႔စင္ခန္း သပ္ရပ္မႈရွိရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

"ပုဂံနဲ႔ ကေလာဘက္မွာေတာ့ CBTက ေသခ်ာေပါက္ လုပ္လို႔ရတယ္။ ကမ္းေျခေဒသေတြမွာေတာ့ ညအိပ္လို႔ အဆင္မေျပတဲ့အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး" ဟု အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း Ecotourism စတင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္တြင္ CBT လုပ္ငန္းအား ထည့္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ CBT လုပ္ငန္း စတင္ရန္အတြက္ အဘက္ဘက္မွျပည့္စံုရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းလည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

Source : Venus News Journal

1 Comment:

  1. Myanmar Online Music said...
    I would like to invite you all to come and listen to Myanmar Music at my site. I have many Myanmar Songs and Myanmar Mp3 collected on my site.

    Myanmar Online Music: http://www.myanmaronlinemusic.com/

    Thanks a lot!

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License