စုစုေပါင္းခရီးသည္ ငါးသန္းကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တတိယေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သစ္ႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔က ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ မစၥတာ တုိက္ပင္းေကာ္တုိ႕က ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေလဆိပ္ႀကီးကို စင္ကာပူႏိုင္ငံ CPG Consultant ကုမၸဏီ၏ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေအးရွားေဝါလ္ကုမၸဏီမွ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၃၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၇ ဘီလ်ံခန္႔ ကုန္က်ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အဆုိပါ ေလဆိပ္သစ္ႀကီးသည္ ေလယာဥ္ဆုိက္ကပ္ႏိုင္သည့္ ေပါင္းကူးတံတား ၁၀ စင္းပါဝင္ကာ ဘိုးရင္း ၇၄၇ ေလယာဥ္ႀကီးႏွစ္စင္း တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆုိက္ကပ္ရပ္နားႏုိင္မည့္ တံတားႏွစ္စင္းႏွင့္ အျခားေလယာဥ္မ်ား ရပ္နားႏုိင္သည့္ တံတားရွစ္စင္းသို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေလယာဥ္စင္းေရ ၅၀,၀၀၀ မွ ၆၅,၀၀၀ အထိ ဆုိက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ျပည္တြင္းခရီးသည္ ႏွစ္သန္းႏွင့္ ျပည္ပခရီးသည္ သံုးသန္းကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိ္ပ္သစ္ႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တတိယေျမာက္ဖြင့္လွစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ျဖစ္လာၿပီး အႀကီးဆံုးေလဆိပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ေလဆိပ္အေဆာက္အဦးသည္ စတုရန္းေပေျခာက္သိန္းေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းၿပီး ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္အေဆာက္အအံုသည္ စတုရန္းေပ ေလးသိန္းႏွစ္ေသာင္းခန္႔ႏွင့္ မႏၲေလးအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သည္ စတုရန္းေပ ေလးသိန္းေျခာက္ေသာင္းခန္႔သာ က်ယ္ဝန္းသည္။ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းအရွည္မွ ၃ ဒသမ ၆ ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ားၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေမွ်ာ္စင္မွာ ၆၉ မီတာျမင့္သည္ ဟုိသိရသည္။ ေလဆိပ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာတုိင္း(မ) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License